Nieuws

Alle geneesmiddelen houden risico’s in als ze niet goed gebruikt worden. Goed advies is dan ook cruciaal.

APB is tevreden dat Test-Aankoop 85% van de geneesmiddelen positief en veilig beoordeelt. Wat de overige 15% - en zelfs de volle 100% van de geneesmiddelen – betreft, kunnen we zeker bevestigen dat de deskundige raad en begeleiding van een gezondheidsprofessional, arts of apotheker, vereist is om een geneesmiddel te gebruiken en de patiënt te begeleiden om een veilig gebruik te garanderen. Dit betekent dat deze geneesmiddelen, bij een juiste indicatie en met de juiste dosering en/ of een correcte toepassing, veilig en zinvol gebruikt kunnen worden.

De veiligheid van geneesmiddelen wordt goed bewaakt in België. Voordat ze in de handel komen, worden de kwaliteit, de veiligheid en de werkzaamheid van alle geneesmiddelen geëvalueerd op basis van een grondige analyse door onafhankelijke wetenschappelijke experten van bevoegde commissies die zich hiervoor baseren op de Europese normen. Eens ze op de markt zijn, wordt elk geneesmiddel zeer streng opgevolgd. Het Belgische geneesmiddelenagentschap FAGG organiseert een strikt farmacovigilantiesysteem waardoor de bijwerkingen en de evolutie van de verhouding baten-risico's gedurende de hele levenscyclus van een geneesmiddel strikt worden opgevolgd, in samenwerking met de gezondheidsprofessionals

Bovendien is de balans baten-risico's van eenzelfde geneesmiddel niet identiek voor alle patiënten. Door veralgemeningen zoals die van Test-Aankoop gaat men voorbij aan de positieve effecten van specifieke geneesmiddelen bij specifieke patiënten.

ABP blijft de stelling verdedigen dat geneesmiddelen geen snoepjes zijn, maar verdedigt het brede aanbod van geneesmiddelen, die hun veiligheid en doeltreffendheid bewezen hebben bij een correct gebruik met deskundig advies.

 

Zie ook

 • Sluit je aan bij de acties van Amnesty International!

  De Iraanse wetenschapper prof. Ahmadreza Djalali, gastdocent aan de VUB en vader van twee kinderen, is in Iran beschuldigd van spionage en veroordeeld tot de doodstraf. Om zijn doodstraf ongedaan te maken, is actie nodig.

  Lees meer

 • Slaap- en kalmeermiddelen, denk eerst aan andere oplossingen

  Beweging, voeding, relaxatie... Slaap- en kalmeermiddelen moeten de laatste optie zijn.

  Lees meer

 • De apotheek van wacht is er voor dringende geneesmiddelen

  De apothekers lanceren opnieuw een informatiecampagne om je te informeren over de dienstverlening die ze bieden tijdens de wachtdienst.

  Lees meer