Nieuws

Sommige cijfers over het geneesmiddelenverbruik zijn zeer interpellerend

De APB pleit voor een grotere waardering van de meerwaarde van de apothekers in het kader van de eerstelijnszorg en voor een uitbreiding van hun rol in de begeleiding van de patiënt.

Brussel, 5 december 2014 – De studie "Panorama de la santé: Europe 2014" die afgelopen woensdag werd gepubliceerd door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), levert een aantal interessante statistieken over de gezondheid en de gezondheidszorg in 35 Europese landen. Sommige cijfers over het geneesmiddelenverbruik zijn zeer interpellerend.

Zo zou België de derde grootste consument van antibiotica zijn in dit deel van de wereld (na Griekenland en Cyprus) met een verbruik van meer dan 40% boven het Europese gemiddelde. Maar het cijfer dat alle aandacht heeft opgeëist, is ongetwijfeld dat over de geneesmiddel-uitgaven. Ons land zou bovenaan het klassement staan met voor 2012 gemiddelde uitgaven per inwoner die oplopen tot 550 euro, terwijl het Europees gemiddelde rond 350 euro zou liggen.

Geen enkele gezondheidswerker kan onverschillig blijven ten aanzien van dergelijke cijfers. Als geneesmiddelenexpert en zorgverstrekker van de bevolking speelt de apotheker een sleutelrol in de begeleiding van de patiënt en de opvolging van zijn geneesmiddelenbehandeling. Hij zou in die context ook een essentiële rol kunnen spelen voor een meer rationeel geneesmiddelen-gebruik op voorwaarde dat de wettelijke en economische context dit toelaat. Dergelijke rol zou trouwens moeten worden opgenomen in het kader van een gestructureerde samenwerking met de arts. Op dit vlak zijn de besprekingen die op dit ogenblik worden gevoerd met de artsen-verenigingen voor het overleg arts-apotheker zeer positief.

De APB investeert sinds jaren in de ontwikkeling van nieuwe diensten in de apotheek die een beter geneesmiddelengebruik promoten. Dankzij de hervorming van zijn vergoedingssysteem wordt de apotheker vandaag vergoed voor de farmaceutische zorg die hij verstrekt en niet langer meer op basis van de prijs van de geneesmiddelen die hij aflevert. De APB is van oordeel dat we in deze richting moeten blijven doorgaan en de rol van zorgverstrekker van de apotheker moeten versterken. Ervaringen in het buitenland en meer bepaald in het Verenigd Koninkrijk hebben aangetoond dat een grotere rol voor de apotheker in het kader van de begeleiding van de patiënt toelaat om het verbruik en de uitgaven voor geneesmiddelen in te dijken. De Belgische apothekers zijn vragende partij voor een dergelijke evolutie in ons land.

Meer info?

Contacteer rechtstreeks de woordvoerder van de APB:

 

 

Zie ook

 • Sluit je aan bij de acties van Amnesty International!

  De Iraanse wetenschapper prof. Ahmadreza Djalali, gastdocent aan de VUB en vader van twee kinderen, is in Iran beschuldigd van spionage en veroordeeld tot de doodstraf. Om zijn doodstraf ongedaan te maken, is actie nodig.

  Lees meer

 • Slaap- en kalmeermiddelen, denk eerst aan andere oplossingen

  Beweging, voeding, relaxatie... Slaap- en kalmeermiddelen moeten de laatste optie zijn.

  Lees meer

 • De apotheek van wacht is er voor dringende geneesmiddelen

  De apothekers lanceren opnieuw een informatiecampagne om je te informeren over de dienstverlening die ze bieden tijdens de wachtdienst.

  Lees meer