Nieuws

Geinformeerde toestemming: 1 Belg op 4

Meer dan 2,8 miljoen Belgen hebben al hun toestemming gegeven voor de digitale uitwisseling van hun medische gegevens tussen zorgverstrekkers. Die informatie werd gisteren in de commissie Volksgezondheid bevestigd door onze federale minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Daarrna stuurde Maggie De Block over dit onderwerp meteen een persbericht de wereld in. Een uittreksel:

"Om het gebruik van e-Gezondheidsdiensten in ons land te stimuleren en te stroomlijnen, werd destijds het Actieplan e-Gezondheid 2013-2018 gelanceerd. Sindsdien ontwikkelde dit domein zich evenwel zo snel dat minister De Block en haar acht regionale collega's van Volksgezondheid op 14 oktober 2015 een eerste actualisering voorstelden: het Actieplan e-Gezondheid 2015-2018. Eén van de doelstellingen die daarbij naar voren werden geschoven, was het bereiken van 2,75 miljoen geïnformeerde toestemmingen tegen begin dit jaar. En die kaap is vorige week gerond: op vrijdag 19 februari 2016 stond de teller op 2.810.291 toestemmingen. Ter vergelijking: op 2 februari 2014 hadden 32.228 burgers hun toestemming gegeven, op 2 februari 2015 waren dit er 598.964. 
 
'Met dank aan de zorgverleners'
Burgers kunnen hun geïnformeerde toestemming zelf registreren via een elektronisch formulier op het eHealth-platform, of ze kunnen dit laten doen door hun huisarts, hun apotheker of een andere zorgverlener, door hun ziekenfonds of door de opnamedienst van het ziekenhuis. Maggie De Block: "Ik wil de zorgverleners, de ziekenhuizen en de ziekenfondsen uitdrukkelijk bedanken voor hun inspanningen. Zonder hen stonden we nog niet zover vandaag."
 
De exponentiële groei van het aantal geïnformeerde toestemmingen toont dat technologieën en toepassingen voor digitale informatie-uitwisseling niet meer zijn weg te denken uit onze gezondheidszorg. Ze laten toe om de zorg voor patiënten zo efficiënt en zo vlot mogelijk te organiseren, met zo weinig mogelijk paperassen. Vanaf 2018 verdwijnen bijvoorbeeld geleidelijk aan de groene en witte doktersbriefjes en de klevertjes voor de mutualiteiten. Tegen 1 januari 2017 krijgt het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift voorrang op het papieren voorschrift. Het papieren voorschrift verdwijnt dan in principe, tenzij de patiënt er uitdrukkelijk om vraagt.
 
Tegelijkertijd biedt e-Gezondheid een unieke kans om de centrale positie van de patiënt te versterken. Een belangrijke doelstelling in deze context is het creëren van een persoonlijk luik van het elektronisch dossier (personal health record  of PHR) voor alle patiënten, zodat zij tegen het einde van deze legislatuur hun eigen medische gegevens kunnen inkijken."
 
Klik hier om het volledige persbericht na te lezen.

 

Zie ook

 • Slaap- en kalmeermiddelen, denk eerst aan andere oplossingen

  Beweging, voeding, relaxatie... Slaap- en kalmeermiddelen moeten de laatste optie zijn.

  Lees meer

 • De apotheek van wacht is er voor dringende geneesmiddelen

  De apothekers lanceren opnieuw een informatiecampagne om je te informeren over de dienstverlening die ze bieden tijdens de wachtdienst.

  Lees meer

 • Huisapotheker: een nieuwe dienst in de apotheek

  Sinds 1 oktober kunnen patiënten met een chronische aandoening een huisapotheker kiezen. Die zal hen proactief begeleiden bij hun medicatiegebruik door hen persoonlijk advies te geven en een schema bij te houden van alle medicatie die ze gebruiken...

  Lees meer