Nieuws

Tarifering per eenheid: APB vraagt om een constructieve dialoog met de artsen.

De tarifering per eenheid (TPE) wordt in woonzorgcentra vanaf de 1er april ingevoerd.

TPE is enkel van toepassing op de terugbetaalbare specialiteiten in orale vaste vorm en alleen voor de residenten in deze RVT’s en ROB’s.

De tarifering per eenheid wordt gefactureerd per periode van zeven dagen en tot het effectieve einde van de behandeling.

De tarifering wordt onder andere door de posologie en de behandelingsduur bepaald. Het is belangrijk om weten dat TPE niet gelinkt is met de Individuele Medicatievoorbereiding (IMV).

Beide concepten zijn volledig verschillend en de toepassing van IMV is helemaal niet verplicht vanaf 1 april aanstaande. 

Over de praktische TPE-modaliteiten, zowel voor de arts als voor de apotheker, zijn er veel onduidelijkheden.  

Om deze overgang vlotter te laten verlopen is samenwerking en overleg tussen voorschrijvende artsen, apothekers en bestuurders van woonzorgcentra noodzakelijk. Het is aangewezen om de praktische modaliteiten uit te werken, met name het opstellen van een formularium of
voorschriften op stofnaam (VOS), vooral voor elke opstart van een behandeling
en in het bijzonder voor chronische patiënten. 

In deze context is het daarom noodzakelijk dat artsen systematisch de posologie en de behandelingsduur op het voorschrift noteren. Het is heel belangrijk dat elke wijziging in behandeling of posologie onmiddellijk aan de verdelende apotheker wordt medegedeeld. 

Bovendien is het goed eraan te herinneren dat in de meeste gevallen het delen van pillen, omwille van het potentiële risico van variatie van dosissen, niet als een kwalitatieve praktijk kan worden aanzien. Als basis voor overleg werd een handig hulpmiddel hiervoor uitgewerkt.

De representatieve beroepsverenigingen roepen de artsen en apothekers daarom op samen te overleggen om een optimale bevoorrading van geneesmiddelen aan patiënten in RVT’s en ROB’s te waarborgen. 

 

Zie ook

 • Sluit je aan bij de acties van Amnesty International!

  De Iraanse wetenschapper prof. Ahmadreza Djalali, gastdocent aan de VUB en vader van twee kinderen, is in Iran beschuldigd van spionage en veroordeeld tot de doodstraf. Om zijn doodstraf ongedaan te maken, is actie nodig.

  Lees meer

 • Slaap- en kalmeermiddelen, denk eerst aan andere oplossingen

  Beweging, voeding, relaxatie... Slaap- en kalmeermiddelen moeten de laatste optie zijn.

  Lees meer

 • De apotheek van wacht is er voor dringende geneesmiddelen

  De apothekers lanceren opnieuw een informatiecampagne om je te informeren over de dienstverlening die ze bieden tijdens de wachtdienst.

  Lees meer