Nieuws

Meer middelen voor de eerstelijnszorg

Het Verzekeringscomité heeft beslist om een budget van 8,75 miljoen euro toe te kennen aan eerstelijnszorgverstrekkers die samenwerken om de opvolging van patiënten met diabetes type II te garanderen. De onderhandelingen over de concrete besteding van deze enveloppe zullen nu aanvatten.

Afgelopen maandag zijn de vertegenwoordigers van zorgverstrekkers en de mutualiteiten tot een akkoord gekomen over de toekenning van een enveloppe van 8,75 miljoen euro tijdens de vergadering van het Verzekeringscomité van het RIZIV. Deze enveloppe moet eerstelijnszorgverstrekkers ondersteunen die samenwerken om de opvolging van patiënten met diabetes type II te garanderen. Het nieuwe budget zal zowel worden ingezet voor de begeleiding van patiënten die nog geen insuline-injecties nodig hebben, als voor de vroegtijdige opsporing van diabetes. Nu het totale bedrag is toegekend, moet binnen het Verzekeringscomité nog onderhandeld worden over de concrete uitwerking en precieze verdeelsleutels van de middelen onder de betrokken zorgverleners (artsen, dieetkundigen, podologen, apothekers, psychologen, etc.).

Een schoolvoorbeeld...
Deze bijkomende steun onderschrijft volledig -en niet alleen in titel- het Plan "Geïntegreerde Zorg" dat enkele maanden geleden ondertekend werd door de ministers van Volksgezondheid van ons land. De toegekende middelen beantwoorden duidelijk aan de wens van de overheid:

 • met dezelfde middelen evolueren naar meer efficiënte zorgmodellen (de toegekende enveloppe komt niet uit extra middelen, maar is vrijgemaakt via andere bezuinigingen in de zorgsector);
 • de financiering van geïntegreerde zorg op een progressieve manier doen evolueren, ondersteund door een pluridisciplinaire ploeg (de enveloppe is bedoeld om multidisciplinaire samenwerking te vergoeden);
 • meer aandacht besteden aan preventie (de enveloppe zal deels besteed worden aan de vroegtijdige opsporing van diabetes).


In dit opzicht bewijst de beslissing van het Verzekeringscomité opnieuw dat de "paradigm shift" -waarover we de laatste tijd veel spreken- niet louter een abstract concept is, maar wel degelijk een concrete realiteit in de zorgsector. Anderzijds onderschrijft deze beslissing ook heel mooi de assen voor de beroepsontwikkeling die APB verdedigt bij de overheid en Verzekeringsorganen in het kader van geïntegreerde zorg; meer bepaald de hulp bij vroegtijdige opsporing van chronische pathologieën en de apotheek als oriëntatiecentrum.​

 

Zie ook

 • Sluit je aan bij de acties van Amnesty International!

  De Iraanse wetenschapper prof. Ahmadreza Djalali, gastdocent aan de VUB en vader van twee kinderen, is in Iran beschuldigd van spionage en veroordeeld tot de doodstraf. Om zijn doodstraf ongedaan te maken, is actie nodig.

  Lees meer

 • Slaap- en kalmeermiddelen, denk eerst aan andere oplossingen

  Beweging, voeding, relaxatie... Slaap- en kalmeermiddelen moeten de laatste optie zijn.

  Lees meer

 • De apotheek van wacht is er voor dringende geneesmiddelen

  De apothekers lanceren opnieuw een informatiecampagne om je te informeren over de dienstverlening die ze bieden tijdens de wachtdienst.

  Lees meer