Nieuws

Wanneer het delen van gegevens synoniem is voor (meer) veiligheid

Elke persoon die dit wenst, kan voortaan aan zijn apotheker vragen om zijn toestemming te registreren voor het delen van zijn gezondheidsgegevens.

Afgelopen dinsdag belichtte federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block in een pers-communiqué de verschillende voordelen verbonden met het delen van gezondheidsgegevens: betere kennis van de antecedenten en dus de specifieke behoeften van de patiënt, kennis van zijn allergieën en/of van eventuele contra-indicaties, snelle en meer efficiënte zorg, het niet herhalen van reeds uitgevoerde medische onderzoeken, enz.

Deze gegevensdeling tussen gezondheidswerkers is enkel mogelijk indien de betrokken personen hun toestemming geven. In België moet de geïnformeerde toestemming van de patiënt – een waarborg voor de eerbied van zijn privéleven – geregistreerd worden via het federaal platform eHealth. Sinds kort kan elke persoon die dit wenst, aan zijn apotheker vragen om het nodige te doen. De meeste apothekers beschikken immers over een beveiligde module in hun apotheek-software die hen toelaat de geïnformeerde toestemming van de patiënt te registreren op eenvoudige presentatie van zijn identiteitskaart.

Wist u dat...

...de door de patiënt gegeven toestemming een rechtstreeks effect heeft in de apotheek: het laat zijn apotheker toe om een Gedeeld Farmaceutisch Dossier (GFD) op zijn naam te openen en hem zo een optimale begeleiding en aangepast advies te waarborgen, niet alleen in zijn vertrouwde apotheek, maar ook in alle andere apotheken van het land. Dankzij het GFD kunnen de gegevens over de afgeleverde geneesmiddelen, vervat in het farmaceutisch dossier van de patiënt, geraadpleegd worden door de meeste apothekers tot wie de patiënt zich richt.*

Mikken op de grote vakantie…

Het GFD is zeer nuttig wanneer u een beroep doet op de apotheker van wacht (bijvoorbeeld in een verlengd weekend zoals Pinksteren) of wanneer u met vakantie gaat. In geval van gezondheidsproblemen aan de kust, in de Ardennen of in elk ander vakantieoord in ons mooi landje, kan de geraadpleegde apotheker in het GFD nagaan welke geneesmiddelen de patiënt neemt. Zo kan hij in alle veiligheid beantwoorden aan de vraag van de patiënt (bijvoorbeeld een gevaarlijke interactie tussen twee genees-middelen voorkomen) en de patiënt zo nodig een aangepaste en gepersonaliseerde behandeling aanbieden.

Op amper enkele weken van het begin van de zomer wordt iedereen aangeraden het nodige te doen om over een GFD te beschikken. Spreek er uw apotheker rechtstreeks over aan. Dat is het meest eenvoudige. Om deze boodschap zoveel mogelijk te verspreiden, start er een nieuwe informatiecampagne in de apotheek en op www.apotheek.be. 

Zie ook

 • De apotheek van wacht is er voor dringende geneesmiddelen

  De apothekers lanceren opnieuw een informatiecampagne om je te informeren over de dienstverlening die ze bieden tijdens de wachtdienst.

  Lees meer

 • Huisapotheker: een nieuwe dienst in de apotheek

  Sinds 1 oktober kunnen patiënten met een chronische aandoening een huisapotheker kiezen. Die zal hen proactief begeleiden bij hun medicatiegebruik door hen persoonlijk advies te geven en een schema bij te houden van alle medicatie die ze gebruiken...

  Lees meer

 • Vaccinatiecampagne tegen griep en pneumokokken

  Apothekers sensibiliseren risicogroepen

  Lees meer