Page 10

Apothekersblad_N_09_september_2015

Focus Eddy De Raedt (hoofdcommissaris Federale Politie) en Luc Adriaenssens (algemeen directeur APB) “We mogen ons niet in slaap laten wiegen” APB en de Federale Politie werken samen aan een nationaal actieplan om de veiligheid van de apotheken te versterken. Een gesprek met de twee architecten van dit samenwerkingsproject. Hoe hebben jullie elkaar gevonden? Luc Adriaenssens: “Ik heb na mijn apothekersstudies een MBA (Master of Business Administration) behaald; zo ben ik in andere sectoren terechtgekomen. Eerst tien jaar in de fotografische sector, bij Spector Photo Group, en toen werd mij een directiefunctie aangeboden bij Securitas, een bewakingsonderneming, waar ik 15 jaar gebleven ben. Ik ben in die periode ook voorzitter geweest van de ‘Commissie Bewaking’ binnen de BVBO, de Beroepsvereniging van Bewakingsondernemingen. Bij Securitas was ik verantwoordelijk voor opdrachten van zeer diverse doelgroepen, met specifieke behoeften rond veiligheid. De laatste jaren waren dat bijvoorbeeld heel grote bedrijven, zoals Belgacom, Electrabel, de Amerikaanse ambassade en SHAPE (het militaire hoofdkwartier van de NATO). Om die veiligheidsgerelateerde behoeften op te lossen, moet je samenwerken met alle betrokken partners, dus ook de Federale Politie. Zo heb ik Eddy leren kennen. Nu ik bij APB werk, heb ik hem gevraagd om samen te werken aan een nationaal actieplan om de veiligheid in de apotheken te verbeteren.” Eddy De Raedt: “En ik ben daar graag op ingegaan. Ik sta bij de Federale Politie aan het hoofd van de centrale dienst voor de bestrijding van ‘georganiseerde of zware eigendomscriminaliteit’: inbraken, gewapende overvallen, diefstallen met geweld en aanverwanten. Fenomenen waar ook apothekers mee te maken hebben.” Hoe pakt uw dienst die zaken aan? Eddy De Raedt: “Ons team bestaat uit een 70-tal mensen, samengesteld uit verschillende teams die elk verantwoordelijk zijn voor een bepaald crimineel fenomeen. We proberen eerst een goede analyse te maken van het fenomeen. Wie zijn de daders? Hoe gaan ze te werk? Waar? Wanneer? Hoeveel? Dat is onze eerste opdracht. Op basis van die analyse stellen we dan acties voor om het probleem aan te pakken. Het concept van de ‘integrale veiligheid’ staat daarbij centraal: een integrale aanpak moet oog hebben voor Apothekersblad n 10 — Focus r. 9 - september 2015 alle schakels van de veiligheidsketen. Recherchewerk is belangrijk. Mijn collega’s doen zelf geen recherchewerk maar ze coördineren en ondersteunen wel rechercheurs op het terrein. Maar er zijn ook preventieve maatregelen nodig. En het moet een geïntegreerde aanpak zijn, in samenwerking met de verschillende betrokken partners. Zo werken we al jaren samen met de financiële sector. Als wij hen informeren over een nieuwe criminele trend in hun sector, dan speelt de federatie Febelfin daar op in. Of omgekeerd, onze partners kunnen ons ook waardevolle informatie verschaffen. Indien het om operationele informatie gaat, dienen onze collega’s van de lokale politie eveneens op de hoogte te zijn.” Luc Adriaenssens: “Zo’n partnership hebben wij voor ogen met de vierde pijler van ons actieplan: een permanent contactpunt tussen APB en de Federale Politie. Ik ben ervan overtuigd dat dit heel nuttig zal zijn voor ons beroep.” Eddy De Raedt: “En het voordeel bij APB is dat er iemand aan het hoofd staat die onze organisatie en onze mogelijkheden kent, die geen onhaalbare zaken van ons zal verwachten. En die bovendien securityminded is.” Foto Luc Viatour


Apothekersblad_N_09_september_2015
To see the actual publication please follow the link above