Page 11

Apothekersblad_N_09_september_2015

Apothekersblad nr. 9 - september 2015 Focus — 11 Focus De Federale Politie liet vorig jaar weten dat er 660 ‘rondtrekkende inbrekersbendes’ actief waren in België, en dat ze 2.003 van de 2.444 leden van deze bendes had kunnen identificeren. Luc Adriaenssens: “Dat is de verdienste van Eddy en zijn ploeg.” Eddy De Raedt: “Dat resultaat geeft mij voldoening. Onze dienst is vijftien jaar geleden opgericht, bij de hervorming van het politiemodel, en we hebben de kans gehad om een competentiecentrum uit te bouwen, eerst op Belgisch niveau, later ook op Europees niveau. Door een goede analyse, en samen met vele partners, zijn we er erin geslaagd om het fenomeen in kaart te brengen. Dat werkt enorm motiverend, zowel voor de politiemensen als voor de partners waarmee we samenwerken.” Die aanpak heeft blijkbaar succes: het aantal inbraken in bedrijven of handelszaken is de voorbije vijftien jaar continu gedaald. Luc Adriaenssens: “Ja, maar de apotheken staan in de top 3 van handels zaken met de hoogste inbraakcijfers. Alleen nachtwinkels en juwelierszaken lopen een groter risico.” Maar volgens de politiestatistieken neemt het risico voor apotheken af: vorig jaar waren er (opnieuw) minder gewapende overvallen, inbraken en diefstallen met geweld. Eddy De Raedt: “Je mag je niet blindstaren op die dalende cijfers. Het individuele slachtoffer van een inbraak of overval heeft daar geen boodschap aan. Het risico is vandaag de dag beheersbaar, maar blijft het zo? De wereld is een dorp geworden, dat geldt ook voor de criminele wereld. Als er bijvoorbeeld morgen in sommige landen een tekort aan bepaalde geneesmiddelen is, dan kan dat een impact hebben op het aantal inbraken in Belgische apotheken. Het is kwestie van waakzaam te blijven, want ik zie toch een groot risico als ik kijk naar het enorme potentieel aan daders die klaar staan om criminele feiten te plegen op dit grondgebied.” De vier pijlers van het nationaal Actieplan 1. Een nationale online-enquête, waarin we polsten naar uw ervaringen en verwachtingen, om doelgerichte acties voor te kunnen stellen die nauw aansluiten bij de situatie op het terrein. De resultaten van deze enquête (die we in deze Focus kort bespreken) worden uitgebreid toegelicht tijdens de informatieavonden in de lokale beroepsverenigingen. 2. Een reeks informatieavonden in de lokale beroepsverenigingen, in samenwerking met de Federale Politie en de verantwoordelijken van de plaatselijke politiezones. Tijdens deze avonden worden de enquêteresultaten en een aantal politiestatistieken voorgesteld en krijgt u uitleg en tips om de preventie in uw officina te verbeteren. 3. Door partnerships te sluiten met verschillende spelers in de beveiligingswereld willen we onze leden interessante packages aan voorkeurtarieven aanbieden. 4. Het oprichten van een permanent contactpunt tussen APB en de Federale Politie, om de communicatie en de informatie-uitwisseling te vergemakkelijken. Wie zijn die daders? Eddy De Raedt: “Bij eigendoms - criminaliteit heb je twee uitschieters. De eerste uitschieter is een internationaal probleem van ‘rondtrekkende bendes’, waarvan de leden voornamelijk afkomstig zijn uit voormalige Oostbloklanden. Die bendes houden zich bezig met de meest uiteenlopende vormen van inbraken en diefstallen. De tweede uitschieter is een lokaal probleem van ‘stadsbendes en jonge criminelen’ die bereid zijn om voor relatief weinig geld een overval te plegen. De apothekers kunnen met beide groepen van daders te maken hebben.” Hoe kun je potentiële daders ontmoedigen? Eddy De Raedt: “Criminologen verwijzen vaak naar ‘de theorie van de rationele dader’, zeker bij eigendomscriminaliteit. Veel daders redeneren vanuit Return on Investment, dat is de verhouding tussen de mogelijke opbrengst (buit) en het risico (pakkans). Als de return niet opweegt tegen het investeringsrisico, haken rationele daders af. Om hen te ontmoedigen, moet je dus zowel de buit verkleinen als de pakkans vergroten.” Een aanpak op twee fronten dus? Eddy De Raedt: “Precies. En dan kom ik terug op de samenwerking. Als het gaat om ‘buitreductie’, dan ligt de lead bij onze partners – in dit geval de apothekers – zelf en hebben wij een ondersteunende rol, bijvoorbeeld door het geven van techno-preventief advies. Als we het hebben over ‘pakkans vergroten’, dan nemen wij, politiediensten, de lead. Maar onze partners kunnen hier ondersteuning bieden, bijvoorbeeld door een alarmsysteem en camera’s te installeren. Het eerste kan een snelle interventie mogelijk maken,


Apothekersblad_N_09_september_2015
To see the actual publication please follow the link above