Page 12

Apothekersblad_N_09_september_2015

het tweede kan helpen om daders te identificeren.” “Als de aanpak van eigendomscriminaliteit vruchten heeft afgeworpen, dan komt dat niet alleen omdat we de pakkans hebben vergroot, maar ook omdat we er in overleg met onze partners in geslaagd zijn om de buit te verkleinen. Die samenwerking met private partners is de kern van dit verhaal.” Wat is daarbij de rol van APB? Luc Adriaenssens: “Wij willen in eerste instantie de apothekers sensibiliseren en informeren. We hebben een enquête afgenomen bij onze leden om te weten hoe het gesteld is met de veiligheid in hun apotheek, en om een beter zicht te krijgen op hun ervaringen en verwachtingen. We gaan de resultaten van onze enquête voorstellen op informatieavonden in de lokale beroepsverenigingen. Tijdens die avonden willen we de apothekers vooral informeren over de maatregelen die ze kunnen nemen om de inbraak- en diefstalpreventie in hun apotheek te verbeteren. We willen de apotheken uit de top 3 (van handelszaken met de grootste inbraakcijfers) halen.” Eddy De Raedt: “Een betere misdaadpreventie in apotheken vereist altijd een samenspel van drie elementen: organisatorische, bouwkundige en elektronische maatregelen. Het heeft geen zin om maar in één van die drie te investeren.” Luc Adriaenssens: “Die drie soorten preventieve maatregelen komen ook uitgebreid aan bod in een toolbox die we enkele jaren geleden, in samenwerking met de FOD Binnenlandse Zaken en de lokale beroepsverenigingen, hebben ontwikkeld. De toolbox, die je kunt raadplegen op onze website, bevat verschillende veiligheids- en preventietips voor apothekers. Zo is ‘buitreductie’ bijvoorbeeld terug te Apothekersblad n 12 — Focus r. 9 - september 2015 vinden onder de organisatorische maatregelen. De apotheker kan elektronisch betalen stimuleren (ook voor kleine bedragen), het geld regelmatig naar de bank brengen (maar niet altijd op hetzelfde tijdstip, door dezelfde persoon) of gebruik maken van een ingebouwde kluis met instelbare wachttijd. In de enquête is aan het licht gekomen dat maar heel weinig apothekers de toolbox geraadpleegd hebben, maar diegenen die dit wél gedaan hebben, zijn er zeer tevreden over. We moeten de toolbox dus meer onder de aandacht brengen.” Wat is u nog meer opgevallen in de enquête? Luc Adriaenssens: “Ik ben aangenaam verrast dat er al heel wat geïnvesteerd is in veiligheid, maar apothekers mogen niet op hun lauweren rusten, want technologieën verouderen snel. Criminelen passen zich aan. We mogen ons dus niet in slaap laten wiegen. Ik zie in de enquête dat de kostprijs van sommige preventiemaatregelen een obstakel kan zijn, maar door partnerschappen af te sluiten met verschillende spelers uit de beveiligingswereld, willen we onze leden packages aanbieden aan interessante voorwaarden. Wat mij in de enquête ook sterk is opgevallen, is dat het psychologisch leed bij slachtoffers van overvallen en andere vormen van agressie niet te veronachtzamen is.” Eddy De Raedt: “Absoluut. Een goede opvang en nazorg is daarom heel belangrijk. Vroeger was daar nauwelijks aandacht voor – het slachtoffer is pas midden jaren 90 ontdekt – maar dat is sterk veranderd. De lokale politie heeft veel geïnvesteerd in slachtofferzorg.” Sommige slachtoffers laten in de enquête weten dat ze heel goed zijn opgevangen door de politie. Maar er is ook kritiek: “Ik belde de politie omdat er kort voor sluitingstijd een onguur type voor de apotheek rondhing en ik kreeg te horen: ‘We kunnen niet overal komen waar iemand zich onveilig voelt, madammeke.’” Of nog: “Het heeft geen zin om de politie te bellen.” Eddy De Raedt: “Als je iets verdacht opmerkt: nooit aarzelen om de politie te contacteren. Ik kan die kritiek wel Gewapende overvallers: jong maar wel gevaarlijk Het aantal gewapende overvallen op apotheken gaat in dalende lijn: van 183 (2012) naar 113 (2013) tot 95 vorig jaar, waarvan 80 in vier grootsteden: Brussel (40), Charleroi (16), Antwerpen (12) en Luik (16). In de eerste drie steden nam het aantal overvallen toe in vergelijking met het jaar voordien. Wie zijn die gewapende overvallers? Eddy De Raedt: “Dat zijn voornamelijk baby-braqueurs, jonge criminelen uit de stad - vaak alleen, soms met twee - die bereid zijn om een wapen tegen het hoofd van een apotheker te zetten als dit hen 1.000 euro oplevert. Doorgaans brengt het hen minder op. Van de 95 overvallen waren er maar 9 waarbij de buit 1.000 euro of meer bedroeg.” Baby-braqueurs? “Het zijn amateurs, maar wel gevaarlijke amateurs. Precies omdat ze geen ervaring hebben. Met die jonge daders moet je uiterst voorzichtig zijn. Vermijd escalatie van geweld.” Hoe zit het met de pakkans? “Voor de overvallen die plaatsvonden tijdens het eerste semester van 2015 zitten we aan 25% aanhoudingsgraad. En dat zal nog stijgen. Ik denk dat we gaan uitkomen op 35 à 40%. Kleine buit, grote pakkans. Return on Investment dus ondermaats. Misschien beginnen ze dat zelf ook in te zien, want het aantal (irrationele) daders daalt.


Apothekersblad_N_09_september_2015
To see the actual publication please follow the link above