Page 13

Apothekersblad_N_09_september_2015

Antwerpen 45 45 18 Apothekersblad nr. 9 - september 2015 Focus — 13 Focus Veiligheid in de officina: de resultaten van onze enquête Wat hebben deze apothekers meegemaakt! Veiligheid in de apotheek spreekt de beroepsgroep aan: liefst 677 apothekers vulden de enquête in. Velen zijn zelf het slachtoffer geweest van agressie in de officina. Ze pasten hun gedrag aan en investeerden in veiligheidsuitrusting... Maar het psychisch leed blijft nazinderen. Wie heeft de enquête ingevuld? 677 apothekers hebben deelgenomen! Hun profiel? De gemiddelde apotheker in onze enquête is titularis (87%), heeft meer dan 10 jaar ervaring in de officina (80%) en is een vrouw (65%). Alle provincies zijn vertegenwoordigd, zij het niet in gelijke mate. Henegouwen, Antwerpen en Brussel vormen de top 3. Dat is allicht geen toeval, omdat er in grootsteden als Brussel, Charleroi en Antwerpen een sterke concentratie is van zware eigendomscriminaliteit (overvallen en inbraken). Onze gemiddelde apotheker is al één of meerdere malen het slachtoffer geweest van agressie in de apotheek (66%). Dit moet u voor ogen houden bij de volgende vragen, omdat het een invloed heeft gehad op de veiligheidsuitrusting en de betaalwijze in hun officina. Brussel Charleroi begrijpen. Het Belgische politiemodel is een goed model, maar het is een model dat sterk lokaal verankerd is en de beleidsprioriteiten tussen politiediensten kunnen verschillend zijn. In Luik bijvoorbeeld spelen de collega’s van federale en lokale politie zeer goed in op de verwachtingen van handelaars, in andere regio’s is dat dan weer minder het geval. Met relatief eenvoudige stapjes op het terrein kun je veel bereiken en goodwill creëren. Ons samenwerkingsproject zal daar zeker toe bijdragen.” Wat zou u apothekers aanraden als u hen drie adviezen mag geven? Eddy De Raedt: “Eén: less cash, en dat ook duidelijk communiceren aan de klanten. Twee: een alarmsysteem dat een snelle verbinding met een beveiligingscentrale of politie mogelijk maakt. Door een alarmsysteem te koppelen aan camera’s is het nu ook mogelijk dat een optredende politiedienst kan weten hoe het er aan toegaat in een handelszaak. In verschillende steden zijn er verschillende initiatieven aan de gang. En last but not least: wees waakzaam, let op verdachte gedragingen, pas je eigen gedrag aan... Kortom, handel met gezond verstand!” “Door deze drie zaken daalt het risico substantieel. Als je je dan nog veiliger wilt voelen, kun je bijkomende preventieve maatregelen nemen.” In de enquête suggereerde iemand: ‘een gewapende bodyguard’. Eddy De Raedt: “Ach. We hebben hier niet te maken met georganiseerde bendes die gedurende weken hun slag voorbereiden en in guerrillastijl een apotheek binnenvallen. Het is kwestie van alert te zijn, met paniekvoetbal gaan we er niet komen.” Erik Beerten en Christine Bruneel Informatieavonden Bij het afsluiten van dit Apothekersblad hadden enkele lokale beroepsverenigingen al een datum vastgelegd. Wanneer de andere informatieavonden plaatsvinden, verneemt u via APBnews en de lokale beroepsverenigingen. Deze data staan al vast: UPL: donderdag 8 oktober CERPAN: maandag 19 oktober BAF: woensdag 28 oktober KOVAG: maandag 23 november UPHOC: dinsdag 24 november 67 83 104 57 99 26 15 116 Cijfers in het wit geven het aantal respondenten per provincie aan.


Apothekersblad_N_09_september_2015
To see the actual publication please follow the link above