Page 16

Apothekersblad_N_09_september_2015

Zou ‘een herhaling van deze agressie’ een reden kunnen zijn om uw activiteit te stoppen? Ja dus. En niet alleen voor titularissen. • Mijn assistente was na de overval zo van slag dat ze gestopt is met werken in de apotheek. • Ik heb ontslag genomen na de tweede overval omdat mijn werkgever categoriek weigerde om er iets aan te doen. 49% Welke maatregelen heeft u genomen naar aanleiding van de agressie(s)? De top 3: de veiligheidsuitrusting versterkt (2 op de 3), mijn gedrag veranderd (1 op de 2), het elektronisch betalen gestimuleerd (1 op de 3). Verschillende slachtoffers hebben een beroep gedaan op een diefstaladviseur (22%), een dienst voor slachtofferhulp (12%) of andere personen zoals een psycholoog of een vertrouwenspersoon (10%). En verder onder meer... • Vermijden om alleen in de officina te zijn, wat wel een verhoging van loonkosten met zich meebrengt... • Geld regelmatig weg nemen, de schijn opwekken dat we met meer werken. • Het licht ’s nachts laten branden. • Financieel momenteel geen mogelijkheden. U had ten slotte nog enkele opmerkingen of suggesties... Ú Campagne groot publiek om elektronische betaling te stimuleren. Ú Patiënten informeren dat een wachtloket noodzakelijk is voor onze veiligheid. Ú Info geven aan apotheker-slachtoffer over ‘wat te doen na overval’ om de schade op lange termijn te beperken, bv. medicatie om trauma uit te wissen. Ú Een hond in de apotheek mag in se niet... maar ik vind dat er wel toelating moet zijn om een waakhond in de apotheek te houden, met inachtneming van hygiënische maatregelen. Ú Hogere fiscale aftrekbaarheid van betaalterminal. Ú Verbale agressie, graag cursus hoe hiermee om te gaan. Ú Is pepperspray toegelaten? Ú Het zou nuttig zijn als we ‘s nachts enkel personen moeten bedienen die zich via de wachtdiensttelefoon hebben aangemeld en van wie naam en telefoonnummer gekend is. Ú Wij letten er echt op dat er voldoende inkijk is in onze apotheek vanop de straat. Het valt ons echt op dat bij de meeste apotheken de straatzijde volledig schuilgaat achter displays en pancartes, waardoor de sociale controle door voorbijgangers gevoelig vermindert. Ú Al veel rond veiligheid apotheken in de media gekomen, goed! De eerste suggestie heeft al tot een concrete actie geleid. Samen met dit Apothekersblad heeft u een affiche ontvangen om het elektronisch betalen in de apotheek te stimuleren. Apothekersblad n 16 — Focus r. 9 - september 2015 Voor meer veiligheid betaal ik zeker met de kaart! Verantwoordelijke uitgever: APB, Apr. Dirk Vos, Archimedesstraat 11 - 1000 Brussel Een initiatief van de apothekers in samenwerking met Worldline en de Federale Politie www.apotheek.be Security Poster 2015-Bankcard Worldline.indd 2 01/09/15 14:54 Binnenkort kunt u de volledige enquêteresultaten bekijken op MyAPB, het private gedeelte van onze website. Wij houden u op de hoogte.


Apothekersblad_N_09_september_2015
To see the actual publication please follow the link above