Page 21

Apothekersblad_N_09_september_2015

Apotheek - In de praktijk In de praktijk Amitriptyline, muntolie en borstvoeding Er is wel degelijk een reden voor de verschillende code. De kans op nadelige gevolgen voor Nelly is klein. Maar amitriptyline kan het geven van borstvoeding bemoeilijken. Apothekersblad nr. 9 - september 2015 In de praktijk — 21 Vraag Nel (30 jaar) heeft een voorschrift van haar neuroloog. Die schreef haar Redomex® 10 mg voor. De bedoeling bestaat erin de therapie te starten met deze dosis en die dan geleidelijk aan te verhogen tot 20 mg per dag. Nel heeft wel een probleem. Ze wenst verder borstvoeding te geven aan Nelly, haar dochtertje van 7 maanden. Tijdens het gesprek met Nel blijkt dat ze niet depressief is, maar het voorschrift krijgt voor een aanhoudende hoofdpijn. Het probleem ontstond na een Varicella zoster infectie anderhalf jaar geleden. De neuroloog beschouwt de hoofdpijn als ook gerelateerd aan inspanning. Hormonale invloed is weinig waarschijnlijk vermits de klachten pas na de infectie ontstonden. Nel krijgt tegenstrijdig advies van diverse gezondheidswerkers wat de verenigbaarheid van de therapie met borstvoeding betreft. Ze keek zelf Cybele na en kwam tot de vaststelling dat Cybele een positiever advies geeft voor nortriptyline dan voor amitriptyline, alhoewel amitriptyline wordt omgezet tot nortriptyline (figuur 1). Nel wenst je advies. Ze is uiteraard bezorgd voor mogelijke complicaties bij Nelly. Wat zou je haar aanraden? De informatie in Cybele is tegenstrijdig. Nortriptilyne krijgt een (ja) (code geel), terwijl amitriptyline een (neen) (code oranje) krijgt. Dat moet verbeterd worden. Beide substanties moeten (ja) krijgen. Je neemt contact op met de redactieraad van Cybele. Nel kan niet voorzichtig genoeg zijn. Beide substanties moeten code (neen) (oranje) krijgen. Je raadt Nel aan geen borstvoeding te geven. Je wenst in deze zaak geen verantwoordelijkheid te nemen. Nel moet de zaak verder bediscuteren met de voorschrijvende arts. Figuur 1: amitriptyline wordt gedemethyleerd tot nortriptyline als belangrijkste metaboliet1. Amitriptyline Nortriptyline


Apothekersblad_N_09_september_2015
To see the actual publication please follow the link above