Page 24

Apothekersblad_N_09_september_2015

Dialoog Charles Ronlez et Jan Depoorter, Voorzitter en Ondervoorzitter van de APB “We moeten duidelijke perspectieven aan de apothekers geven” Het beroep is in volle omwenteling. Om de apothekers in dit proces te begeleiden en te ondersteunen, werkt de APB sinds meerdere maanden aan een ontwerp van formeel akkoord met de regering. Een ambitieus project dat een stabiel economisch en socioprofessioneel kader moet waarborgen voor de komende jaren. Een eerste oriëntatienota werd begin deze zomer aan het kabinet van Maggie De Block voorgelegd. In de voorbije maanden hebben we weinig gecommuniceerd over de strategische projecten van de APB. Sommigen zouden de indruk kunnen hebben dat we deze oriëntatienota plots uit onze hoed hebben getoverd… Charles Ronlez: Wat natuurlijk niet het geval is! Denk maar aan het strategisch weekend dat we hebben georganiseerd in oktober 2014 met alle plaatselijke vertegenwoordigers van het beroep en waarop we ook vertegenwoordigers van de andere stakeholders van de sector van de gezondheidszorg hadden uitgenodigd. Deze collectieve reflectieoefening liet ons toe een consensus te bereiken over de evolutie van de rol van de apotheker en de te volgen strategie om deze evolutie te concretiseren. Op basis van deze consensus werden vervolgens elf strategische actievelden bepaald die volledig kaderden binnen de visie en missie van de APB. Betroffen deze actievelden niet uitsluitend nieuwe opdrachten voor de apotheker? Charles Ronlez: Bovenaan onze lijst met prioriteiten beoogde het eerste van deze elf velden ‘het waarborgen van de duurzaamheid, de leefbaarheid en de rendabiliteit van de apotheek opdat deze zijn nieuwe opdrachten zou kunnen vervullen.’ Naast een reeks concrete voorstellen over de nieuwe opdrachten die de apothekers bereid zijn op te nemen, snijdt onze oriëntatienota – die de Bondsraad in mei heeft goedgekeurd – dus ook de kwestie aan van de waarborgen die ze kunnen verwachten op economisch vlak. Ons beroep bevindt zich in een fase van volle verandering. Wij moeten duidelijke perspectieven aan de apothekers geven om hen toe te laten deze omwenteling in correcte omstandigheden te onderhandelen. De kaderovereenkomst Apothekersblad n 24 — Dialoog r. 9 - september 2015 die zou moeten volgen op de oriëntatienota die wij hebben voorgelegd aan het kabinet van Maggie De Block, heeft geen ander doel voor ogen. Kaderovereenkomst? Jan Depoorter: Onze ambitie bestaat erin om op vrij korte termijn een kaderovereenkomst te sluiten, een beetje vergelijkbaar met het toekomstpact dat Maggie De Block onlangs heeft ondertekend met de farmaceutische industrie. Wij zijn ervan overtuigd dat wij door de geleidelijke ontwikkeling van de farmaceutische zorg de positieve bijdrage van de apothekers tot de doelstellingen van ons gezondheidszorgsysteem kunnen verhogen, zowel op het vlak van de gezondheid van de patiënt, als op het vlak van een doeltreffender gebruik van de budgettaire middelen. Concreet draaien de nieuwe interventies die kort worden voorgesteld in onze oriëntatienota, rond drie assen: de ontwikkeling van de officina als oriëntatiecentrum; de preventie; en het goed gebruik van geneesmiddelen. Wat deze derde as betreft, kan de apotheker duidelijk een grotere rol spelen in de begeleiding van nieuwe medicatie, therapietrouw en medication review.


Apothekersblad_N_09_september_2015
To see the actual publication please follow the link above