Page 28

Apothekersblad_N_09_september_2015

Dialoog Hoe apotheekinrichting farmaceutische zorg sterk beïnvloedt Apotheker Paul Coolen is ervan overtuigd: “Door een aangepaste apotheekinrichting kunnen we onze farmaceutische zorg positief beïnvloeden. En dat komt ook de rendabiliteit ten goede.” Op het PharmCare-symposium in februari had je een ‘abstract’ ingediend over de invloed van de apotheekinrichting op de kwaliteit van de farmaceutische zorg. Is er dan een verband tussen die twee? “Heel zeker. Voor een goede farmaceutische zorg zijn een aantal voorwaarden vereist: kennis en competentie, goede communicatie, juiste hulpmiddelen. Maar ook een apotheekinrichting die ten dienste staat van farmaceutische zorg. Door een aangepaste inrichting van toog, publieksruimte en etalage, en door een goed gebruik van beeldschermen, kunnen we onze farmaceutische zorg positief beïnvloeden. Het komt er dus op aan om de juiste keuzes te maken bij de inrichting van die zones.“ Hebben apothekers het daar moeilijk mee? “Iedere apotheekeigenaar, die jarenlang in dezelfde apotheek actief is, heeft wel eens last van het ‘viermurensyndroom’. Je visie vernauwt, je beweegruimte beperkt zich tot de binnenzone van je eigen apotheek. Het is niet gemakkelijk om je daarvan los te maken. Waarom hechten we aandacht aan bepaalde aspecten? Waarom besteden we veel tijd aan sommige zaken? Waarom doen we een bepaalde investering? Vaak gebeurt dit niet vanuit een weldoordacht plan of een eigen visie, maar doen we dat uit gewoonte of laten we ons leiden door externe factoren. We nemen vaak impulsieve beslissingen, die meestal niet de juiste zijn. Als je last hebt van het viermurensyndroom, heb je ook de neiging om te denken dat je het allemaal beter weet, omdat je de baas bent, en dan negeer je de inbreng van je medewerkers. Maar de grootste valkuil is wellicht dat je ’vergeet’ te onderzoeken wat de echte behoeften en verlangens zijn van je patiënten, jezelf, je team, je apotheek, de buurt, en dat je je laat leiden door andere motieven: status, macht, gewoonte, winst,…” Hoe kun je die valkuilen vermijden? “Ik ben zelfstandig apotheker, exeigenaar. Ik werk ongeveer halftime als apotheker, daarnaast ben ik leraar en adviseur. Ik adviseer apotheken op diverse gebieden: personeelsbegeleiding, stocks, farmaceutische zorg, externe communicatie,... Bij een adviserende opdracht stel ik samen met de apotheker Apothekersblad n 28 — Dialoog r. 9 - september 2015 en het team een uitvoeringsplan op. Dat gebeurt in vijf stappen. De eerste stap is gericht op het doorbreken van het viermurensyndroom en het vermijden van valkuilen. De uitgangspunten zijn: persoonlijk, doordacht, in overleg en op basis van behoeften. Een persoonlijke, weloverwogen visie is nodig om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Door de zaken te bespreken in overleg met je medewerkers en eventueel andere betrokkenen (apothekers, artsen, rusthuis, gemeente,...) krijg je een bredere kijk en hebben je beslissingen een groter draagvlak. En héél belangrijk: ga uit van de behoeften van de patiënten, het team, de apotheek, de buurt.” Houden apothekers daar te weinig rekening mee? “Als ik een les voorbereid, vraag ik mij af: ‘Wie zit er straks voor mij?’ Veel lesgevers gaan daaraan voorbij en passen hun lessen niet aan de doelgroep aan. Die fout wordt ook vaak door apothekers gemaakt. Ze laten zich verblinden door ‘uitzonderlijke condities, een standje voor op de toog, een pancarte voor in de etalage’ en ze verliezen de behoeften uit het oog.” Schort er dan iets aan de doorsnee apotheekinrichting? “Inrichtingen worden niet gestuurd door Foto Karel Hemerijckx


Apothekersblad_N_09_september_2015
To see the actual publication please follow the link above