Page 30

Apothekersblad_N_09_september_2015

Etalage Ú Boodschappen met toegevoegde waarde Ú Gericht op farmaceutische zorg Ú Geen ‘parfumerie-uitzicht’ Ú Transparant waar mogelijk A. Je wil een nieuwe etalage voor de herfst maken die mooi oogt. De firma an cosmetica had onlangs een aanbod gedaan voor een gratis vitrine waar je gretig op ingaat. B. Na berekening blijkt dat je apotheekomzet voor bijna 90% bestaat uit btw 6%-producten, voornamelijk geneesmiddelen dus. Je adjunctapotheker 30 — Dialoog Apothekersblad nr. 9 - september 2015 suggereert een etalage rond griepvaccinatie te maken, want het is de tijd van het jaar en het versterkt je zorgimago. Een plaatselijke etalagist maakt er werk van. Vier zones ten dienste van farmaceutische zorg Hiernaast geven we enkele suggesties om de inrichting van vier belangrijke en zichtbare zones in de apotheek beter af te stemmen op het verlenen van farmaceutische zorg, met telkens een voorbeeld van een veel voorkomende situatie (A) en hoe het anders kan (B). Toog Ú Voldoende ruimte (min. 90 cm vrije breedte) Ú Weinig stoorzenders Ú Zorg voor privacy: afstand, afscherming Ú Gericht op farmaceutische zorg A. De ontwerper van je apotheekinrichting heeft een mooie lange toog getekend waar alles op kan en die veel lades bevat. Je kan er 2 bedieningspunten van maken met apparatuur. Na opstart kan je standjes plaatsen die goed draaien wat de bedieningsruimte enigszins beperkt. B. Een van je kernbegrippen voor je apotheek is privacy. Omdat de meeste patiënten (90%) voor geneesmiddelen komen, zorg je voor privacy en intimiteit. De twee toogjes staan voldoende ver van elkaar en zijn volledig geëquipeerd. Je hebt zelf de mogelijkheid om te zitten op een kruk. Je teamleden vragen om geen standjes meer te plaatsen, want dit geeft meer ruimte en rust. Er is toch al voldoende uitstal in de publieksruimte en achter de togen.


Apothekersblad_N_09_september_2015
To see the actual publication please follow the link above