Page 7

Apothekersblad_N_09_september_2015

Apothekersblad nr. 9 - september 2015 Actua — 7 Actua Toekomstpact federale regering/farmaceutische industrie “We mogen ons niet wentelen in zelfgenoegzaamheid” “De innovatieve farmaceutische industrie in België behoort vandaag tot de absolute wereldtop.” Maar de concurrentie, ongeacht of ze van binnen of buiten Europa komt, is hevig. Om onze bevoorrechte positie te versterken en “de innovatiekracht van onze bedrijven te beschermen”, heeft “de industrie ... nood aan perspectief en voorspelbaarheid”. De belangrijkste doelstelling van het ‘Toekomstpact voor de patiënt met de farmaceutische industrie’ dat eind juli door de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en de vertegenwoordigers van Pharma.be en Febelgen werd ondertekend, bestaat erin een stabiel economisch kader te creëren voor de farmaceutische industrie in ons land, waarbij de toegang tot de geneesmiddelen voor de patiënten gewaarborgd is. Dit gezegd zijnde, beperkt Maggie De Block er zich niet toe om een meerjarig budgettair kader op te stellen, noch om de belasting op de omzet van de betrokken bedrijven te verlagen. Haar toekomstpact gaat werkelijk zeer ver en zou - indien alle aangekondigde maatregelen concreet zouden worden - belangrijke gevolgen kunnen hebben in talrijke domeinen. Dat kan gaan van de research naar antibiotica tot de transparantie op het vlak van de giften van de industrie aan patiëntenverenigingen, of nog, betrekking hebben op de vereenvoudiging van de administratieve procedures voor de parallelimport of op het invoeren van gebruiksvriendelijke apps voor de publicatie van de geneesmiddelenbijsluiters. Hieronder vindt u slechts enkele uittreksels uit het Toekomstpact die onze sector (min of meer) rechtstreeks aanbelangen: - “Er zal meer objectieve informatie verschaft worden aan de voorschrijvers, onder meer in samenwerking met EBMPracticeNet via elektronische beslissingsondersteuningssystemen, en we onderzoeken of er prikkels kunnen worden verbonden aan het effectief wijzigen van het voorschrijfgedrag in de richting van goedkoop voorschrijven”; - “Tot slot investeren we ook in eenvoudige beslissingsondersteunende toepassingen voor de voorschrijvers en de patiënten die zowel in de softwarepakketten van de zorgverstrekkers, als in het Elektronische Patiëntendossier of de smartphones van de gebruikers worden geïntegreerd. Applicaties die de therapietrouw vergroten dienen dan als een kwaliteitsverbeterende eigenschap van een terugbetalingsdossier te worden gezien”; - De regering wenst de wetgeving aangaande reclame voor zelfzorggeneesmiddelen, die te complex wordt geacht, te herzien. “Zo moet iedere publieksreclame thans gepaard gaan met een hele resem aan verplichte mededelingen, waardoor het risico zich voordoet dat de écht belangrijke boodschappen niet volledig gecapteerd worden door het publiek.” - “Er zal een passend antwoord worden gezocht naar de problematiek van onbeschikbare geneesmiddelen. Ondertussen zal er binnen het FAGG een centrale interactieve portaalsite worden geïntegreerd die een efficiënt beheer en communicatie rond onbeschikbaarheden mogelijk moet maken. ICT systemen die het risico op onbeschikbaarheden kunnen verminderen, zullen op de nodige politieke en administratieve steun kunnen rekenen.” Tot slot herinneren we eraan dat we in een APBFlash van 31 juli ll. reeds bondig de kwestie hadden aangekaart van de weerslag van de verschillende maatregelen die onder meer voorzien zijn om de concurrentie op de af-brevetmarkt te vergroten - een impact op de officinale inkomsten en voorraden die, na een eerste analyse*, beperkt zou moeten zijn. In dat verband wordt in het pact vermeld: “in het geval de maatregelen een impact zullen hebben op zorgverstrekkers (…), zullen hun vertegenwoordigers zowel bij de uitwerking ervan als bij de implementatie worden betrokken.” Waarvan akte. * Deze eerste analyse, die door onze statistica Kristien De Bruyn werd uitgevoerd, kan op MyAPB worden geraadpleegd (sleutelwoord: toekomstpact). Illegale of namaakgeneesmiddelen Alsmaar grotere hoeveelheden in beslag genomen in België Ondanks de waarschuwingen en de sensibiliseringscampagnes lijkt de online-aankoop via illegale websites bij ons een steeds hogere vlucht te nemen. In 2012 nam het fagg een goede duizend postpakketten in beslag. In 2013 was dat aantal al bijna verdubbeld, in 2014 waren het er meer dan 3.700, en in de eerste 5 maanden van dit jaar werd een stijging met 60% vastgesteld in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Bovendien beperken de surfers hun aankopen niet langer tot vermageringsproducten of erectiepillen. Alle geneesmiddelencategorieën zijn nu betrokken. Deze zomer wordt een Europees logo ingevoerd waarmee legale apotheekwebsites kunnen worden herkend. Zal dit het tij kunnen doen keren, en dat terwijl de klantenwervingsmethodes gevarieerder worden en zich hoe langer hoe meer op de sociale netwerken steunen?


Apothekersblad_N_09_september_2015
To see the actual publication please follow the link above