Page 17

Farmaceutisch_Tijdschrift_van_Belgie_nr_3_september

Tabel 2: Samenstelling van de vaccins op de Belgische markt, seizoen 2015-2016. a-Rix-Tetra® (GSK Biologicals) Intanza®& Vaxigrip® (SanofiPasteur MSD) Influvac S® (Mylan) A/California/7/2009 (H1N1) pdm09-virus NIB-74xp NYMC X-179A NYMC X-181 A/Switzerland/9715293/2013 (H3N2)-virus NIB-88 IVR-175 NIB-88 B/Phuket/3073/2013-virus B/Phuket/3073/2013 B/Phuket/3073/2013 B/Phuket/3073/2013 B/Brisbane/60/2008-virus B/Brisbane/60/2008 - - -- Voor de B-lijn constateerde men dat tijdens 5 van 13 seizoenen de tegengestelde circuleerde als degene die in het vaccin zat. Tijdens 3 van 5 seizoenen was de incidentie van dit B-virus echter laag. -- Er waren dus maar 2 op 13 seizoenen waarin er een significante aanwezigheid/circulatie van het B virus was én een inadequate vaccinatie door verkeerde samenstelling. Volgens de Franse gegevens is het B-virus zelden de dominante stam, waardoor de impact op de volksgezondheid dus niet heel groot is. In de epidemiologische data van de Verenigde Staten en Canada worden gelijkaardige trends gezien. Predominantie van de B-lijn werd er slechts in 1 op 10 griepseizoenen waargenomen13,14. In België varieerde het percentage bewezen influenza-B infecties gedurende de laatste 4 seizoenen tussen de 1,5 en 50%. Tabel 3: Samenstelling van het quadrivalent intranasaal vaccin vaccin immunologisch gezien equivalent is aan de drie gemeenschappelijke stammen in het trivalent vaccin en dat er bovendien een toegevoegde waarde is door de extra B-lijn. Het veiligheidsprofiel lijkt vergelijkbaar14. We moeten ons echter ook de vraag stellen wat het aandeel van de B-stam is in de ontwikkeling van griep en wat zijn belang is in de morbiditeit en mortaliteit van de ziekte. De Franse Hoge Gezondheidsraad publiceerde hierover een rapport in mei 2014. De Franse epidemiologische situatie kan niet volledig doorgetrokken worden naar België, maar volgende zaken komen wel naar voor13: -- De keuze van de juiste lijn geeft geen garantie op een voldoende bescherming; er kan namelijk een andere stam of variant circuleren. griep garanderen, zelfs wanneer de verspreiding van de B-stam minimaal is of als het trivalente vaccin goed gekozen is. Het quadrivalente vaccin verhoogt immers de algemene immuniteit tegen beide B-lijnen, met potentieel voordeel in de volgende seizoenen. Doordat B-virussen minder gevoelig zijn aan antigene drift dan influenza-A, hoopt men na enkele jaren op de opbouw van een hogere immuniteit. Tot op heden werd beschermingsduur van meer dan 2 seizoenen nog niet wetenschappelijk aangetoond12. Farmaceutisch Tijdschrift voor België – 95ste jaargang nr. 3 - september 2015 17 Over het algemeen gaat men er ook van uit dat het vertrouwen van het publiek in het griepvaccin zal toenemen als er minder mismatch voorkomt tussen de influenza B-viruscomponent in het vaccin en de circulerende influenza B-virussen12. Vergelijkende studies geven aan dat de doeltreffendheid van het quadrivalente Fluenz Tetra® (Astra Zeneca) A/California/7/2009 (H1N1) pdm09-virus A/Bolivia/559/2013 107.0±0.5 FFU*         A/Switzerland/9715293/2013 (H3N2)-virus A/Switzerland/9715293/2013 107.0±0.5 FFU*        B/Phuket/3073/2013-virus B/Phuket/3073/2013 107.0±0.5 FFU*         B/Brisbane/60/2008-virus B/Brisbane/60/2008 107.0±0.5 FFU*      * FFU: Fluorescent focus units, reflecteert de “hoeveelheid” levend virus per dosis van 0,2 ml. Praktijk


Farmaceutisch_Tijdschrift_van_Belgie_nr_3_september
To see the actual publication please follow the link above