Page 19

Farmaceutisch_Tijdschrift_van_Belgie_nr_3_september

Farmaceutisch Tijdschrift voor België – 95ste jaargang nr. 3 - september 2015 19 In het Verenigd Koninkrijk heeft de JCVI (Joint Committee on Vaccination and Immunisation) in 2012 aanbevolen het jaarlijkse influenza vaccinatieprogramma uit te breiden tot alle kinderen tussen 2 en 17 jaar, inclusief gezonde kinderen en kinderen vanaf 6 maand met hoog risico op complicaties. De eerste pilootstudies waren enorm succesvol, ook op het vlak van bescherming van de oudere- en risicopopulatie. Dit project wordt dit jaar verder gezet en uitgebreid, zodat tegen 2018 alle kinderen onder de 18 gevaccineerd worden18,22. Ook Finland start dit jaar met een programma voor de 2 tot 3 jarigen18. Het CDC (Centers for Disease Control) had voor het seizoen 2014-2015 de voorkeur uitgesproken voor het gebruik van de nasale LAIV spray voor gezonde kinderen tussen 2 en 8 jaar, indien het onmiddellijk beschikbaar was en er geen contra-indicaties waren. Dit advies werd niet vernieuwd omdat bleek dat in 2014-2015 de bescherming tegen de H1N1-stam onvoldoende was23,24. Volgens informatie van Astra Zeneca was dit te wijten aan thermolabiliteit, een probleem dat opgelost werd door een ander moedervirus te gebruiken. Het Duitste STIKO (Ständige Impfkommission) beveelt nog steeds het gebruik van LAIV aan voor kinderen tussen 2-17 jaar, indien geen contra-indicaties voor levende vaccinatie aanwezig zijn. Bovendien benadrukken ze de voorkeur voor LAIV bij kinderen tussen 2 en 6 jaar25. 6.3. Hoe wordt het nasale vaccin toegediend? Fluenz Tetra® moet nasaal toegediend worden en mag NIET geïnjecteerd worden (zie Figuur 1). Een pipet bevat 2 dosissen van 0,1 ml. Tijdens het toedienen in het eerste neusgat voelt men een stop. De plunjer mag daarbij snel ingedrukt worden. Direct daarna mag de tweede dosis toegediend worden in het tweede neusgat, na het verwijderen van de dosisverdelingsklem. Figuur 1: Toedieningswijze Fluenz Tetra® Praktijk


Farmaceutisch_Tijdschrift_van_Belgie_nr_3_september
To see the actual publication please follow the link above