Page 21

Farmaceutisch_Tijdschrift_van_Belgie_nr_3_september

-- Voorschriften voor Fluenz Tetra® zullen eerder zelden voorkomen omdat dit vaccin enkel geregistreerd is voor gebruik bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar. Enkele studies tonen een significant betere bescherming aan na vaccinatie met levende influenzavaccins, maar er is geen bewijs dat ernstige complicaties vermeden worden. Daarenboven zijn er onvoldoende studies bij kinderen en adolescenten uit risicogroepen. Dit is tegelijk een belangrijke doelgroep voor griepvaccinatie en een groep waarvoor het gebruik van levende virussen soms een absolute contra-indicatie is (bv. bij ernstig astma). -- Voor Fluenz Tetra® wordt geen terugbetaling voorzien, maar zijn gebruiksgemak kan in sommige gevallen doorwegen. Farmaceutisch Tijdschrift voor België – 95ste jaargang nr. 3 - september 2015 21 8. Terugbetaling Het RIZIV voorziet terugbetaling van het griepvaccin, uitgezonderd voor Fluenz Tetra®, voor bepaalde patiëntengroepen. Om terugbetaling te kunnen verkrijgen moet op het voorschrift “derdebetalingsregel van toepassing” worden geschreven. Vanaf 1 juni 2015 is Alpharix Tetra® vergoed, mits vermelding op het voorschrift. Het nieuwe griepvaccin is vergoedbaar volgens paragraaf 70 van hoofdstuk IV, zoals de andere griepvaccins (uitgezonderd Intanza® en Fluenz Tetra®) en dus volgens dezelfde vergoedingsvoorwaarden. De jaarlijkse CNK-wissel van de andere griepvaccins gebeurt zoals ieder jaar op 1 augustus. Het intradermaal vaccin, Intanza® is vergoedbaar voor personen vanaf 60 jaar of ouder. 9. Besluit -- Dit jaar wordt er ook een quadrivalent vaccin op de markt gebracht, zowel voor volwassenen als voor kinderen. -- Tot op heden wordt het quadrivalent vaccin door geen enkele instantie verkozen boven het trivalent vaccin, omdat er nog te weinig studies uitgevoerd werden om de superioriteit ervan aan te tonen. Er bestaat voor het ogenblik enkel een theoretisch voordeel door de aanwezigheid van de extra stam. -- Het formuleren van de samenstelling door de WHO blijft elk jaar weer een gok, gebaseerd op de circulerende stammen van het vorig jaar. De mogelijkheid blijft bestaan dat er verkeerd gekozen wordt (mismatch) en dat de verwachtte bescherming uitblijft. -- Substitutie is nog steeds niet toegestaan, ook niet voor griepvaccins. Officina-apothekers plegen best overleg met de artsen in de buurt. Daarenboven maakt een voorschrift op stofnaam het mogelijk zowel het quadrivalent als het trivalent vaccin af te leveren. Correspondentie Apr. Van Steenkiste Magali, Centrum Farmaceutische Informatie, CWOA, APB Magali.Vansteenkiste@apb.be Redactiedatum: 14/07/2015 Praktijk


Farmaceutisch_Tijdschrift_van_Belgie_nr_3_september
To see the actual publication please follow the link above