Page 23

Farmaceutisch_Tijdschrift_van_Belgie_nr_3_september

Farmaceutisch Tijdschrift voor België – 95ste jaargang nr. 3 - september 2015 23 25 Recommendations of the German Standing Committee on vaccination (STIKO) at the Robert Koch Institute. Epidemiologisches Bulletin. 25/08/2014; 34. www.rki.de/EN/ Content/Prevention/Vaccination/ recommandations/34_2014_ engl_19215. pdf?__blob=publicationFile. 26 Fluenz™ Tetra Summary of product characteristics, zoals goedgekeurd door EMA. www. ema.europa.eu/ema/index. jsp?curl=pages/medicines/ human/medicines/002617/ human_med_001713. jsp&mid=WC0b01ac058001d124. Sensibiliseer uw patiënten! Vlaamse griepcampagne Enkele weken geleden raakte bekend dat er tijdens de eerste 4 maanden van dit jaar in ons land bijna 6.000 meer overlijdens door griep werden opgetekend dan in dezelfde periode vorig jaar. Verder is gebleken dat zowat de helft van de doelpopulatie zich niet laat vaccineren. Reden te over om dit jaar extra in te zetten op griepvaccinatie. Tevens is dit een uitstekende gelegenheid om te bewijzen welke essentiële en potentieel levensreddende rol de apotheker in het kader van de grieppreventie is toebedeeld. Mis deze kans niet! Zowel het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid als het Vlaams ApothekersNetwerk voeren - complementaire! - griepcampagnes. Wie doet wat? Campagne Agentschap Zorg & Gezondheid Voor de sensibilisatie van uw patiënten, vindt u bij de Korte Berichten van 15/9 volgend materiaal: een affiche, een blad met 24 zelfklevers en 10 patiëntenfolders. Extra materiaal kan aangevraagd worden bij mevr. Lutgart De Winter (Lutgart.DeWinter@apb.be). VAN-campagne Het Vlaams ApothekersNetwerk (VAN) stelt o.a. griepkaartjes ter beschikking waarmee patiënten hun vaccin in de apotheek kunnen reserveren. Vergeet niet de barcode in te scannen en te koppelen aan een verkoop! Extra griepvaccinatiekaartjes kunnen aangevraagd worden bij je lokale beroepsvereniging. Praktijk


Farmaceutisch_Tijdschrift_van_Belgie_nr_3_september
To see the actual publication please follow the link above