Page 25

Farmaceutisch_Tijdschrift_van_Belgie_nr_3_september

Deze arbeidspieken zijn een bijkomende bron van stress voor zowel de verpleegkundigen als het farmaceutisch personeel, waardoor ook het risico op fouten bij het bereiden toeneemt 3-5. Deze fouten kunnen ernstige gevolgen hebben aangezien cytostatica op de lijst van het Institute for Safe Medication Practices worden vermeld als «hoogrisicogeneesmiddelen» en daarom verhoogde waakzaamheid vereisen bij de bereiding en de dosering 6. Prescrire Rédaction publiceerde in mei 2014 een nota met 18 meldingen van toedieningsfouten met 5-fluorouracil (8 patiënten hadden een ernstige bijwerking en 1 patiënt overleed), waarvan 44% te wijten was aan fouten bij het bereiden in de apotheek 7. Daarom startte de productieafdeling een project ter optimalisering van het circuit van intraveneuze chemotherapieën en de continue verbetering van de kwaliteit en de veiligheid op basis van onder 1. Inleiding De ziekenhuisapotheekafdeling van CHU Dinant Godinne - UCL Namur bestaat uit vier diensten: distributie, implantaten en medische hulpmiddelen, klinische farmacie en productie 1. Deze laatste dienst bestaat sinds 1992 uit een centrale eenheid voor de reconstitutie van cytostatica (UCRC). Zij bereidt de intraveneuze chemotherapieën voor de instelling om de optimalisatie van de kwaliteit en veiligheid van de geneesmiddelen te waarborgen 2. Tussen 2000 en 2012 is het aantal van deze bereidingen gestegen met 209,5% met een lichte stagnatie sinds 2010 en een piek van 13.099 zakken dat jaar. Vanuit organisatorisch oogpunt schommelt de huidige taakverdeling binnen de UCRC met een arbeidspiek tussen 10 uur en 13 uur en een zwaardere werklast op maandagen en dinsdagen met een gemiddelde van respectievelijk 43 en 46 zakken per dag (Figuur 1). Farmaceutisch Tijdschrift voor België – 95ste jaargang nr. 3 - september 2015 25 Figuur 1: Aantal bereidingen per dag 43 46 34 28 33 3 1 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Aantal bereidingen Onderzoek


Farmaceutisch_Tijdschrift_van_Belgie_nr_3_september
To see the actual publication please follow the link above