Page 28

Farmaceutisch_Tijdschrift_van_Belgie_nr_3_september

Tabel 1: Kenmerken van de geanalyseerde voorschriften VOS Aantal bereidingen Aantal verschillende doseringen 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 750 800 964.8 1000.8 1125 1200 1365 1387.5 1540 1610 1660 1670 1680 1750 1760 1770 Farmaceutisch Tijdschrift voor België – 95ste jaargang n 28 r. 3 - september 2015 Mediane dosis (mg) Dosisinterval (mg) Aantal zakken per week Carboplatine 122 56 401 100 - 1330 4,7 Cetuximab 158 21 500 348,7 - 1090 6,1 Cisplatine 267 100 121,35 30 - 241,2 10,3 Cyclophosphamide 207 72 955 220 - 4700 8,0 Glucose 5% 250 ml 103 31 875 220 - 2400 4,0 Glucose 5% 500 ml 104 45 1300 443 - 4700 4,0 Doxorubicine 134 43 84,5 22,5 - 145 5,1 NaCl 0,9% 100 ml 37 16 90,5 50,2 - 145 1,4 Glucose 5% 100 ml 62 26 84,25 22,5 - 140 2,4 Glucose 5% 250 ml 35 5 31,8 30 - 45 1,3 5-fluorouracil 507 87 1750 468 - 7840 19,5 NaCl 0,9% 100 ml 228 41 748 468 - 1045 8,8 Glucose 5% 1000 ml 34 6 1780 1305 - 2364 1,3 Easypump 100-48 190 24 4236 2808 - 4848 7,3 Easypump 270-132 23 9 5600 4441 - 7840 0,9 Easypump 100-200 32 9 2432 1000 - 2800 1,2 Gemcitabine 271 47 1670 460 - 2040 10,4 Oxaliplatin 90 26 145,7 78 - 200 3,5 Paclitaxel 180 31 139,2 94,2 - 378 6,9 Glucose 5% 250 ml 166 26 137,2 94,2 - 160 6,4 Glucose 5% 500 ml 14 5 350 300 - 378 0,5 Rituximab 214 61 680 334 - 1000 8,2 Trastuzumab 157 22 414 100 - 616 6,0 Vinorelbine 171 69 41 28,5 - 63 6,6 Figuur 2: Verdeling van de doseringen van gemcitabine 5 6 6 4 1 4 3 2 1 7 1 1 1 1 1 3 11 3 6 2 2 10 7 5 1 12 2 1 2 7 1 2 8 1 6 5 20 9 4 17 13 3 8 44 5 2 5 0 460 1005 1051.9 1400 1402.5 1450 1470 1480 1500 1510 1522.5 1650 1690 1700 1710 1740 1820 1830 1780 1800 1850 1860 1840 1880 1920 1930 2040 1940 2000 2020 2030 Aantal bereidingen Dosis (mg) die tijdens de zes maanden van analyse werden uitgevoerd. Dit werk werd uitgevoerd voor elke geselecteerde stof met een maximale variatie van ±5%, ±7% en ±10%. Voor negen van de twaalf geselecteerde stoffen kon een standaardisatieschema worden opgemaakt dat de drie eindselectiecriteria bevat, namelijk een standaardisatiepercentage groter dan of gelijk aan 60%, minimum één afname per week en een maximum van vijf geselecteerde SRD’s. Dit zijn de negen stoffen: cetuximab met een standaarddeviatie van 10%, oxaliplatin met een standaardafwijking van 7% en 10%, doxorubicine, 5-fluoruracil in een zak van 100 ml 0,9% NaCl en een draagbaar infusiesysteem van het type Easypump 100-48, gemcitabine, paclitaxel, rituximab, trastuzumab en vinorelbine met een standaardafwijking van 5%, 7% en 10%. Alle details van de resultaten worden weergegeven in Bijlage 2. Voor de drie andere stoffen (carboplatine, cisplatine en cyclofosfamide) kon geen standaardisatieschema worden aangetoond door de significante spreiding van de bereide doseringen. Voor carboplatine komt de vaakst bereide dosering (300 mg) overeen met slechts 10% van het totale aantal bereidingen van carboplatine. Het wordt minder dan een keer per week afgeleverd. Ondanks een Onderzoek Farmaceutisch Tijdschrift voor België


Farmaceutisch_Tijdschrift_van_Belgie_nr_3_september
To see the actual publication please follow the link above