Page 29

Farmaceutisch_Tijdschrift_van_Belgie_nr_3_september

op de bereidingsfiche afronden zodat het toe te dienen volume overeenkomt met de nauwkeurigheid van de gebruikte injectiespuit. Bovendien werd de vraag naar de integratie van het concept van dose banding in deze software weerhouden tijdens de laatste plenaire vergadering van de gebruikersclub Asclépios® die op 1 april 2014 plaatsvond in Parijs 32. Samengevat komen na de analyse van 3.506 bereidingen zeven stoffen in aanmerking met een percentage van standaardisatie van -- 77% voor doxorubicine (SRD: 30 mg) -- 61% voor 5-fluorouracil in 100 ml zak (SRD: 700 mg, 750 mg en 800 mg) -- 75% voor 5-fluorouracil in draagbaar infusiesysteem van 48 uur (SRD: 4000 mg, 4500 mg en 5000 mg) -- 72% voor gemcitabine (SRD: 1600 mg, 1800 mg en 2000 mg) -- 66% voor paclitaxel (SRD: 140 mg, 150 mg en 160 mg) -- 64% voor rituximab (SRD: 600 mg, 700 mg en 750 mg) -- 71% voor trastuzumab (SRD: 350 mg, 400 mg en 450 mg) -- 62% voor vinorelbine (SRD: 40 mg en 50 mg). Tijdens de presentatie van de resultaten besloot het MFC om 5-fluorouracil te kiezen als teststof ingeval men een proefproject van dose banding zou willen opstarten. De keuze is onder meer gebaseerd op de lage kostprijs van deze stof, op het grote aantal afleveringen en het gebruik van deze stof in herhaalde doses in vele protocollen. Bij colorectale kanker bijvoorbeeld worden doseringen Tabel 2: Analysetabel van gemcitabine volgens een standaardafwijking van ±5% SRD Standaarddosis (mg) 5% Interval 5% Aantal bereidingen gedekt door SRD Percentage bereidingen gedekt door SRD lager hoger 800 40 760 840 6 2% 1000 50 950 1050 9 3% 1100 55 1045 1155 5 2% 1400 70 1330 1470 12 4% 1500 75 1425 1575 27 10% SRD 3 1600 80 1520 1680 33 12% SRD 2 1800 90 1710 1890 79 29% SRD 1 2000 100 1900 2100 84 31% groot aantal bereide zakken (267 zakken) is de bepaling van standaarddoseringen voor cisplatine die 60% van de doseringen omvatten, beperkt door het grote aantal verschillende doseringen. Ondanks de vaststelling van drie SRD’s (110 mg, 120 mg en 160 mg) kan maar 42% van de bereidingen worden gedekt met een maximale variatie van 5%. Dezelfde bedenking kan worden gemaakt voor cyclofosfamide dat ondanks drie SRD’s, 900 mg, 800 mg en 600 mg, met een maximale variatie van 5%, slechts 35% van de bereidingen dekt. Voor de drie selectiecriteria werd uiteindelijk een getolereerd maximumpercentage van 5% toegevoegd. Dat werd gevalideerd door artsen bij de presentatie van het concept van dose banding en van de resultaten van het medische team van het Medisch-Farmaceutisch Antitumor Comité (MFC). De toevoeging van dit laatste criterium door het MFC heeft cetuximab en oxaliplatin uitgesloten en gaf de mogelijkheid om de zeven mogelijke standaardiseerbare stoffen in onze ziekenhuis te selecteren. De resultaten worden weergegeven in Tabel 3. Deze maximale standaardafwijking van 5% wordt momenteel ook toegestaan in de nieuwe besturingssoftware voor chemotherapie Asclépios® 23 die in het ziekenhuis werd ingevoerd. Sinds juni 2013 mogen de apothekers tijdens de bereiding van cytostatica de dosis Tabel 3: Samenvatting van stoffen die aan de 3 criteria van standaardisatie voldoen met een standaardafwijking van 5% Hoev. Totaal Hoev. Farmaceutisch Tijdschrift voor België – 95ste jaargang nr. 3 - september 2015 29 VOS SD 1 SRD % 2 SRD % 3 SRD % 60 % ? SRD ? Vrijstelling 1x/week? Standaardisatie? Hoev. Doxorubicine 5% 30 77% 27 77% ja 1 ja ja 5-FU - P 100 LL 5% 750 26% 60 800 25% 56 700 20% 46 61% ja 3 ja ja 5-FU - Diff 100-48 5% 4500 37% 71 5000 21% 39 4000 17% 33 75% ja 3 ja ja Gemcitabine 5% 2000 31% 84 1800 29% 79 1600 12% 33 72% ja 2 ja ja Paclitaxel 5% 140 38% 63 160 27% 44 150 22% 36 66% ja 3 ja ja Rituximab 5% 750 29% 61 600 20% 42 700 17% 37 64% ja 2 ja ja Trastuzumab 5% 450 32% 50 350 22% 34 400 18% 28 71% ja 3 ja ja Vinorelbine 5% 40 35% 60 50 27% 46 62% ja 2 ja ja Legende: 5-FU = 5-fluorouracil; % = percentage bereidingen gedekt door SRD; VOS = voorschrijven op stofnaam; Diff 100-48= draagbaar infusiesysteem 48 uur; P 100 LL = NaCl 0,9% 100 ml luer-lock; Hoev. = aantal bereidingen gedekt door SRD; SD = standaarddeviatie; Totaal = percentage bereidingen gedekt door de geselecteerde SRD’s Onderzoek


Farmaceutisch_Tijdschrift_van_Belgie_nr_3_september
To see the actual publication please follow the link above