Page 4

Farmaceutisch_Tijdschrift_van_Belgie_nr_3_september

Hoe therapietrouw bij osteoporose bevorderen? N. Duquet 1 MeSH-termen Osteoporosis; Patient compliance; Drug therapy; Community pharmacy services; Pharmacists. Trefwoorden Osteoporose, compliance, therapietrouw, behandeling osteoporose, farmaceutische zorg. 1. Dienst wetenschappelijke projecten, CDSP-CWOA, APB Samenvatting De therapietrouw van patiënten met chronische aandoeningen is over het algemeen laag. Een gebrekkige therapietrouw of een beperkte therapeutische ‘persistence’ zorgen er nochtans voor dat de behandeling minder werkzaam is en dat de morbiditeit en de kosten van de gezondheidszorg toenemen. Dit geldt ook voor de behandeling van osteoporose, die correct, regelmatig en langdurig moeten worden genomen om doeltreffend te zijn. De apotheker heeft een belangrijke rol in het bevorderen van de therapietrouw bij antiosteoporosebehandelingen. Het is dan ook van essentieel belang dat de patiënt vanaf de eerste aflevering de nodige informatie krijgt, zodat hij zijn behandeling begrijpt en deze goed kan naleven. Het herhaald contact tussen apotheker en patiënt zijn gelegenheden om de therapietrouw regelmatig te evalueren. Om de therapietrouw te verbeteren, dienen de oorzaken van therapieontrouw te worden blootgelegd en de interventies hieraan te worden aangepast. De continuïteit van de behandeling vereist ook opvolging van de patiënt. Een regelmatige herbeoordeling van zijn therapietrouw, rekening houdend met de mogelijke veranderingen van zijn verwachtingen, voorkeuren en prioriteiten, is essentieel om de interventies aan zijn nieuwe noden aan te passen. Dit artikel stelt pistes en instrumenten voor om de therapietrouw van patiënten met osteoporose te verbeteren. Abstract Adherence of patients with chronic conditions to their treatment is generally low. However, poor medication adherence or persistence reduces therapeutic effectiveness and increases morbidity and health care costs. This is also the case for anti-osteoporotic treatments that, in order to be effective, must be taken correctly, regularly and long-term. The community pharmacist can play an important role in encouraging long-term adherence to anti-osteoporotic treatments. To promote adherence, it is essential, from the beginning, to give to the patient the information needed for a good understanding and a proper course of treatment. The repeated contact between pharmacist and patient creates an opportunity to regularly assess adherence. In order to improve adherence, one needs to identify the causes of non-adherence and adapt the interventions accordingly. Persistence also requires follow-up of the patient. Regular reassessment of patient’s adherence, taking into account changes that may affect his expectations, preferences and priorities, is essential to adjust interventions to his new needs. This article suggests ways and tools to improve therapeutic adherence, particularly in osteoporotic patients. Voor meer informatie: - over osteoporose en de behandeling ervan: Osteoporose - Preventie, behandeling en farmaceutische zorg’, N. Duquet. Farmaceutisch tijdschrift voor België, juni 2014. Beschikbaar op www.apb.be onder MyAPB > Geneesmiddelen en Farmaceutische zorg > Apotheekrichtlijnen > Osteoporose - over de communicatie in de apotheek: ‘Van winkel tot apotheek’, L. Leemans. APB, 2010. Diverse patiëntenfolders over osteoporose en de behandeling ervan zijn beschikbaar op www.apb.be onder My APB > Geneesmiddelen en Farmaceutische zorg > Patiëntenfolders > Osteoporose Farmaceutisch Tijdschrift voor België – 95ste jaargang n 4 r. 3 - september 2015 Praktijk


Farmaceutisch_Tijdschrift_van_Belgie_nr_3_september
To see the actual publication please follow the link above