Page 48

Farmaceutisch_Tijdschrift_van_Belgie_nr_3_september

Farmacologische fiche Farmaceutisch Tijdschrift voor België – 95ste jaargang n 48 r. 3 - september 2015 Farmacologische fiche • Polyvalente kationen: mogelijke verminderde antiretrovirale werking van dolutegravir (verminderde absorptie). • Rifampicine: Mogelijk verminderde antiretrovirale werking van dolutegravir (versnelde afbraak). Commentaar 7,8,9,10 • Het op punt stellen van een antivirale therapie is een moeilijke opdracht, vooral bij het optreden van therapiefalen te wijten aan virale resistentie. Daarenboven beperken belangrijke geneesmiddeleninteracties, die vooral gezien worden bij niet-nucleoside reverse-transcriptaseremmers en protease-inhibitoren, de keuze aan antivirale combinaties. Tot slot is er nood aan een eenvoudig behandelregime met een beperkte ‘pill burden’ en innamefrequentie om de therapietrouw te stimuleren. • Integrase-inhibitoren zijn een waardevolle optie bij de behandeling van HIV, omdat het virale integrase een grote rol speelt in de replicatiecyclus van het HIV-virus. Dolutegravir is naast raltegravir de enige integrase-inhibitor die momenteel op de Belgische markt beschikbaar is. • De werkzaamheid en ongewenste effecten van dolutegravir zijn vergelijkbaar met deze van raltegravir. Door zijn langere halfwaardetijd is er van dolutegravir slechts één dosis per dag nodig, terwijl raltegravir tweemaal per dag moet worden ingenomen. • Dolutegravir beschikt over een hogere genetische barrière tegen virale resistentie, doordat het, in vergelijking met andere integrase-inhibitoren, een sterkere binding met het virale integrase aangaat. Bijgevolg lijkt therapiefalen door resistentie minder frequent op te treden. • Interacties tussen dolutegravir en andere antivirale middelen komen voor, maar vereisen vaak geen dosisaanpassing. Patiënten moeten medisch advies inwinnen wanneer ze last hebben van gewrichtspijn, gewrichtsstijfheid of moeite met bewegen. Zwangerschap en borstvoeding 2,5,6 Zwangerschap • Zwangerschapscategorie B (FDA), B1 (Australië). • In reproductietoxiciteitsstudies bij dieren werd aangetoond dat dolutegravir de placenta passeert. Er werden echter geen directe of indirecte schadelijke effecten op de reproductie waargenomen. • Dolutegravir mag alleen tijdens de zwangerschap worden gebruikt als het verwachte voordeel het mogelijke risico voor de foetus rechtvaardigt. Borstvoeding • Lactatiestudies met dolutegravir bij de mens werden tot op heden niet uitgevoerd. Onderzoek bij dieren toonde wel de uitscheiding van dolutegravir in de moedermelk aan. • Men raadt HIV-geïnfecteerde vrouwen aan om geen borstvoeding te geven om de transmissie van het virus naar het kind te vermijden. Interacties (DelphiCare) Gelijktijdig gebruik niet aanbevolen • Enzyminductoren (CYP3A4, UGT1A1)*: verminderde antiretrovirale werking van dolutegravir. *Voornamelijk: carbamazepine, fenobarbital, fenytoïne, oxcarbazepine, primidon, Sint-Janskruid. Opvolging van de patiënt of aanpassing(en) vereist • HIV-proteaseremmers*: mogelijke verminderde antiretrovirale werking van dolutegravir (versnelde afbraak). *Voornamelijk: fosamprenavir, tipranavir. • Reverse-transcriptaseremmers*: mogelijke verminderde antiretrovirale werking van dolutegravir (versnelde afbraak). *Voornamelijk: efavirenz, etravirine, nevirapine. Referenties 1 DelphiCare databank, APB, uitgave oktober 2014. 2 Samenvatting van de kenmerken van het product Tivicay (ViiV Healthcare, datum van herziening van de tekst: 24/07/2014). 3 Samenvatting van de kenmerken van het product Isentress (MSD, datum van herziening van de tekst: 20/12/2008). 4 WINAp. Informatorium Medicamentorum, ‘s-Gravenhage, KNMP, 2011. 5 DRUGDEX® System Internet database. Greenwood Village, Colo: Thomson Healthcare. Updated periodically. Geraadpleegd in oktober 2014. 6 Australian Government Department of Health Pregnancy Database, via www.tga.gov.au/hp/medicinespregnancy. htm#searchname. Geraadpleegd in oktober 2014. 7 BCFI, Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium, via www.bcfi.be. Geraadpleegd in oktober 2014. 8 Dolutegravir. Aust Prescr 2014, 37(5):172-79. 9 Dolutégravir - Tivicay°. 3e inhibiteur de l’intégrase du HIV: une option de plus. Prescrire 2014, 34(368):414-1 - 414-6. 10 Fantauzzi A, Mezzaroma I. Dolutegravir: clinical efficacy and role in HIV therapy. Ther Adv Chronic Dis. 2014, 5(4):164-77. © Centrum voor Farmaceutische Informatie - Delphi Care - CDSP-CWOA Apr. Dana Van Genechten en Apr. Daniel Duh (daniel.duh@apb.be) Redactiedatum: 19 november 2014. Alle fiches zijn ook te raadplegen op www.apb.be/farmacologischefiches.


Farmaceutisch_Tijdschrift_van_Belgie_nr_3_september
To see the actual publication please follow the link above