Page 52

Farmaceutisch_Tijdschrift_van_Belgie_nr_3_september

Farmacologische fiche Farmaceutisch Tijdschrift voor België – 95ste jaargang n 52 r. 3 - september 2015 Farmacologische fiche een periode van 11 dagen. Indien de patiënt dit niet verdraagt kan de dosis verlaagd worden tot 4 g colestyramine driemaal daags. -- Ofwel door inname van 50 g geactiveerde kool in poedervorm elke 12 uur gedurende 11 dagen. • Na het uitvoeren van de versnelde eliminatieperiode moet nog een wachttijd van anderhalve maand gerespecteerd worden alvorens bevruchting mag plaatsvinden. De wachttijd begint te lopen vanaf de eerste test met een plasmaconcentratie lager dan 0,02 mg teriflunomide/l. • Colestyramine en geactiveerde kool kunnen de absorptie van oestrogenen en progestagenen beïnvloeden zodat alternatieve anticonceptiemethoden toegepast moeten worden tijdens de eliminatieprocedure. • De ‘National Multiple Sclerosis Society’ is van mening dat de versnelde eliminatieprocedure ook gevolgd zou moeten worden door mannen die behandeld worden met teriflunomide en vader wensen te worden. Volgens de bijsluiter wordt het risico op een overdracht van embryo-foetale toxiciteit door mannen echter laag geacht. 14 • Zwangerschapscategorie X (FDA). Omdat Aubagio® aangeboren afwijkingen kan veroorzaken bij gebruik tijdens zwangerschap eiste de FDA een ‘black boxed warning’ (een waarschuwing van de hoogste categorie) in de bijsluiter. 14 Borstvoeding • Teriflunomide mag niet toegediend worden tijdens de borstvoeding omdat uit dierenonderzoek is gebleken dat het geneesmiddel overgaat in de moedermelk. Interacties (DelphiCare) • In tegenstelling tot leflunomide wordt teriflunomide slechts matig gemetaboliseerd met een minimale betrokkenheid van het cytochroom P450 waardoor de kans op geneesmiddeleninteracties verkleint. 11,15 • Het gelijktijdig gebruik van teriflunomide en leflunomide wordt afgeraden omdat teriflunomide een afgeleide is. 2,3 Ernstige gevolgen mogelijk - uit voorzorg gecontra-indiceerd • Adsorberende middelen*: Daling van de werkzaamheid van teriflunomide is mogelijk. *Voornamelijk: adsorberende kool, colestyramine. • Levende vaccins*: Infectie door de entkiem en verminderde immuunrespons zijn mogelijk. *Voornamelijk: vaccins op basis van bacil van Calmette en Guérin, gele koortsvirus, humaan rotavirus, tyfus, mazelen, rubella, bof en varicella. Opvolging van de patiënt of aanpassing(en) vereist • Statines*: Verhoogde incidentie van myopathie en nierfalen is niet uit te sluiten. *Voornamelijk: atorvastatine, pravastatine, rosuvastatine, simvastatine. In bepaalde gevallen opvolging of aanpassing(en) vereist • Hormonale contraceptiva*: Versterkte hormonale effecten worden niet uitgesloten. *Voornamelijk: chloormadinon, cyproteron, desogestrel, diënogest, drospirenon, estradiol, ethinylestradiol, etonogestrel, medroxyprogesteron, norelgestromin, norethisteron. • OAT3-substraten*: Versterkte effecten van de OAT3-substraten zijn mogelijk. * Voornamelijk: benzylpenicilline, cimetidine, ciprofloxacine, furosemide, indometacine, ketoprofen, methotrexaat. • CYP1A2- substraten*: Verminderde werking van de CYP1A2-substraten is mogelijk. *Voornamelijk: coffeïne, duloxetine, theofylline, tizanidine. • CYP2C8-substraten*: Versterkte effecten van de CYP2C8-substraten zijn mogelijk. *Voornamelijk: paclitaxel, repaglinide. • Enzyminducerende stoffen*: Verminderde doeltreffendheid van teriflunomide valt niet uit te sluiten. *Voornamelijk: carbamazepine, fenobarbital, fenytoïne, primidon, rifampicine, sint-janskruid. • Warfarine: Daling van de anticoagulerende werking valt niet uit te sluiten. Commentaar 2,3,9,11,12,16-27 • In Europa wordt teriflunomide enkel in een dosis van 14 mg op de markt gebracht: -- De dosis van 7 mg had slechts een significant positief effect op 2 van de 3 eindpunten voor RRMS. Enkel het aantal recidieven en het aantal afwijkingen op MRI-scans namen af. 16 -- Met de dosis van 14 mg werd daarnaast nog een significant positief effect vastgesteld op de mate waarin de invaliditeit toeneemt, al zijn niet alle geraadpleegde bronnen het hiermee eens.17-19 -- In tegenstelling tot het ‘Europees Geneesmiddelen Agentschap’ (EMA) keurde de ‘Food and Drug Administration’ (FDA) de dosis van 7 mg wel goed. 17 • Teriflunomide is het tweede oraal geneesmiddel dat in België voor de behandeling van RRMS geregistreerd is. -- Fingolimod was het eerste oraal geneesmiddel voor MS in België. Interferon beta en glatirameeracetaat moeten subcutaan toegediend worden en mitoxantron is samen met natalizumab enkel geschikt voor toediening via een infuus.20 -- Een ander oraal geneesmiddel voor de behandeling van RRMS, dimethylfumaraat (Tecfidera®), werd op 21 maart 2013 goedgekeurd door EMA, maar is in België op heden nog niet verkrijgbaar. 21 • Teriflunomide onderscheidt zich van fingolimod door een beter veiligheidsprofiel: 22 -- Teriflunomide kan binnen de 11 dagen uit het lichaam verwijderd worden door het toepassen van een versnelde eliminatieprocedure in geval van een ernstige infectie of een zwangerschap ondanks het gebruik van anticonceptieve middelen. 2 Voor fingolimod is een dergelijke procedure niet voorhanden en zijn 2 maanden nodig


Farmaceutisch_Tijdschrift_van_Belgie_nr_3_september
To see the actual publication please follow the link above