Page 9

Farmaceutisch_Tijdschrift_van_Belgie_nr_3_september

slechte therapietrouw (MPR van <80%) 17. Uit een andere studie bij 35.537 met bisfosfonaten behandelde vrouwen is gebleken dat therapietrouwe vrouwen (MPR> 80%) doorgaans een 21% lager fractuurrisico hadden dan therapieontrouwe vrouwen 18. Daarnaast toonde datzelfde onderzoek dat het fractuurrisico begint te dalen vanaf MPR’s van > 50% en blijft dalen naargelang de mate van verbetering van de therapietrouw. Deze middelen zijn immers een voorwaarde voor de werkzaamheid van het osteoporosegeneesmiddel. Om een goed zicht te krijgen op de therapietrouw van de patiënt op basis van zijn medicatiehistoriek, wordt de aflevering van calcium en vitamine D bij voorkeur geregistreerd op naam van de patiënt. Om de therapietrouw te verbeteren, is het nodig om de intentionele en niet-intentionele oorzaken van therapieontrouw en/of stopzetting van de behandeling te identificeren, en de interventies hieraan aan te passen (zie Tabel 4). Daarom is het beter om met de patiënt in dialoog te gaan en hem te vragen of hij zijn medicatie tegen osteoporose soms al eens vergeet en de reden hiertoe, eerder dan hem te confronteren met de louter indicatieve resultaten van de analyse van de medicatiehistoriek. Het is zinvoller samen met de patiënt oplossingen te zoeken die hem in staat stellen het beste uit zijn behandeling te halen Tabel 2: Dosering van anti-osteoporosegeneesmiddelen 20 Farmaceutisch Tijdschrift voor België – 95ste jaargang nr. 3 - september 2015 9 De analyse van de medicatiehistoriek kan tevens aan het licht brengen dat de patiënt zijn behandeling heeft stopgezet. Hier verdienen vooral calcium en vitamine D speciale aandacht. Deze middelen worden vaak eerst voorgeschreven door de arts. Omdat ze zonder voorschrift verkrijgbaar zijn, worden ze bij hernieuwing van de behandeling dus niet noodzakelijk voorgeschreven. Het is bijgevolg belangrijk om na te gaan of de patiënt nog steeds calcium en vitamine D inneemt. Bisfosfonaten Alendronaat (Beenos®, Fosamax® en generieken) Tablet 10 mg Tablet 70 mg Alendronaat + vitamine D (Fosavance®) Tablet 70 mg + 2800 IE Tablet 70 mg + 5600 IE Alendronaat + vitamine D + calcium (Alenca D3®, Bonendro® en generieken) Voor een week: 1 tablet 70 mg + 6 kauwtabletten/bruistablet/zakjes 500 mg/1 g CaCO3 + 800/880 IE colecalciferol 1 tablet/dag 1 tablet/week 1 tablet/week 1 tablet/week 1 tablet/week, gevolgd door 1 kauwtablet/bruistablet/zakje per dag in de 6 daaropvolgende dagen Ibendronaat (Bonviva® en generieken) Tablet 150 mg Ampul-IV spuit 3 mg/3 ml 1 tablet/maand 1 injectie/3 maanden Risedronaat (Actonel® en generieken) Tablet 5 mg Tablet 35 mg Risedronaat + vitamine D + calcium (Actonel Combi D® en generieken) Voor een week: 1 tablet 35 mg + 6 zakjes/bruistabletten 1 g CaCO3 + 880 IE colecalciferol 1 tablet/dag 1 tablet/week 1 tablet/week, gevolgd door 1 zakje/bruistablet per dag in de 6 daaropvolgende dagen Zoledronaat (Aclasta®) Infuusflacon 5 mg/100ml 1 infuus/jaar Selectieve oestrogeenreceptormodulatoren (SERM) Bazedoxifen 20 mg (Conbriza®) 1 tablet/dag Raloxifen 60 mg (Evista® en generieken) 1 tablet/dag Denosumab (Prolia®) 1 injectie/6 maanden Teriparatide (Forsteo®) 1 SC-injectie/dag Strontiumranelaat (Protelos®) 1 zakje/dag en/of de voordelen voor de patiënt bloot te leggen en te beklemtonen (verbeterde levenskwaliteit, voortzetting van zijn activiteiten, impact op zijn gezinsleven...), eerder dan het benadrukken van het belang van een goede therapietrouw of de risico’s geassocieerd aan een slechte therapietrouw. Ook foutieve geneesmiddeleninname kan leiden tot therapieontrouw: het niet naleven van de voorzorgsmaatregelen bij het innemen van bisfosfonaten en calcium, verkeerde dosering... Het is de taak van de apotheker om zich te verzekeren dat de patiënt zijn geneesmiddelen correct inneemt en aan de juiste dosis zodat werkzaamheid en veiligheid van de behandeling gegarandeerd zijn. Herhaalde afleveringen zijn gelegenheden om het belang te benadrukken van nietmedicamenteuze maatregelen in de behandeling van osteoporose en om met de patiënt te bespreken hoe deze in het dagelijks leven kunnen worden geïntegreerd. Praktijk


Farmaceutisch_Tijdschrift_van_Belgie_nr_3_september
To see the actual publication please follow the link above