Page 14

Korte-Berichten-N15-15-september-2015

Nieuw rapport IMS Health: 1,6% van jaarlijkse uitgaven gezondheidssector zou vermeden kunnen worden Verantwoord geneesmiddelengebruik in België Een pas vrijgegeven rapport van IMS Health toont aan dat ongeveer 1,6% van de jaarlijkse uitgaven in de gezondheidssector in België vermeden kunnen worden. Dit komt overeen met een bedrag van 400 miljoen euro dat opnieuw geïnvesteerd zou kunnen worden in de gezondheidssector, bijvoorbeeld in innovatieve behandelingen, bredere toegang tot geneesmiddelen, preventiecampagnes, modernisering van ziekenhuisinfrastructuur. Onderzoek van IMS Health toont aan dat België in de top 4 blijft van Europese landen op vlak van investering per inwoner in innovatieve geneesmiddelen. Maar om dit niveau van investeringen in innovatieve geneesmiddelen aan te houden zullen alle spelers in België, dus ook de patiënt, een inspanning moeten doen. IMS Health onderzocht daarom hoeveel bespaard zou kunnen worden in de gezondheidssector door vermijdbare kosten te beperken met de bedoeling om dit bedrag opnieuw te investeren in de innovatie in de gezondheidssector. Vier domeinen voor mogelijke besparingen werden onderzocht: de lage therapietrouw voor statines, ongepast en te veel voorschrijven van antidepressiva, overgebruik van antibiotica, hospitalisatie ten gevolge van medicatiefouten. Deze lijst is echter niet limitatief. Ook in andere domeinen zijn besparingen mogelijk. Bij een gebrek aan therapietrouw zijn geneesmiddelen niet doeltreffend, wat leidt tot meer complicaties en kosten. Als de therapietrouw voor cholesterolverlagende statines kan opgevoerd worden tot 90%, kan dat jaarlijks ongeveer zo’n 82 miljoen opleveren, dankzij vermeden ziekenhuisopnames. Dezelfde oefening kan herhaald worden voor tal van andere geneesmiddelen zoals antihypertensiva en andere chronische behandelingen. Vergeleken met het gebruik in onze buurlanden, Frankrijk en Nederland, toont de oefening aan dat in België jaarlijks een geschatte kost van 70 miljoen euro kan vermeden worden omwille van verkeerd en overgebruik van antidepressiva. Om dit te bereiken zou de focus van het overheidsbeleid volgens IMS meer moeten liggen op kwaliteitsvol voorschrijfgedrag, op het controleren van verkeerd gebruik van antidepressiva en op het voorzien van andere oplossingen voor de behandeling van depressies. Het verkeerd gebruik van antibiotica en het optreden van resistentie Korte Berichten n 14 r. 15 - 15 september 2015 tegen antibiotica is een wereldwijd gezondheidsprobleem. Dankzij verschillende campagnes van de overheid is het verbruik van antibiotica in België sinds 2000 gedaald met 36%. Maar ondanks deze daling blijft België één van de koplopers in antibioticagebruik in Europa met gemiddeld 12,66 antibioticapillen per jaar per Belg, twee keer zoveel als in Nederland. Met een voorschrijfgedrag zoals in Nederland kan jaarlijks 70 miljoen euro bespaard worden. Medicatiefouten en de gevolgen ervan zijn relatief weinig onderzocht, maar ze hebben een zware impact op de budgetten. Er wordt geschat dat jaarlijks maar liefst 42.000 ziekenhuisopnames te wijten zijn aan medicatiefouten. De economische kost van deze vermijdbare medicatiefouten bedraagt meer dan 200 miljoen euro. Carlo Ciapparelli, General Manager bij IMS Health voor Noord Europa: “Binnen het huidige economische klimaat, dient het stimuleren van verantwoord gebruik van geneesmiddelen een belangrijke prioriteit te zijn voor beleidsmakers binnen de gezondheidszorg. Farmaceutische innovatie levert een evidente en belangrijke bijdrage aan de volksgezondheid, maar ten tijde van economische beperkingen hebben beleidsmakers en budgetbewakers vaak moeite de innovatie ten volle te benutten. Wij erkennen het belang interventies vast te stellen die erop gericht zijn financiële middelen vrij te maken om innovaties op robuuste wijze te financieren. We hebben deze 4 gebieden uitgelicht maar dit rapport is niet bedoeld volledig te zijn. Het heeft als doel het debat te openen en spoort andere spelers aan te participeren.” Info: www.imshealth.com


Korte-Berichten-N15-15-september-2015
To see the actual publication please follow the link above