Page 29

Korte-Berichten-N15-15-september-2015

Geachte apotheker, We hebben het genoegen u aan te kondigen dat onze nieuwe specialiteit TECFIDERA® 120 mg en 240 mg (dimethylfumaraat maagsapresistente capsules) vanaf 1 september 2015 in Hoofdstuk IV categorie Bf terugbetaald wordt. TECFIDERA® (dimethylfumaraat) is geïndiceerd en terugbetaald voor de behandeling van volwassen patiënten met relapsing remitting multiple sclerose (RRMS). VOORGESTELDE POSOLOGIE Tecfidera® 120 mg Start van de behandeling (7 dagen) Verpakking van 14 capsules van 120 mg (voor 1 week behandeling) ‘s ochtends ‘s avonds Tecfidera® 240 mg Onderhouds behandeling (28 dagen) Verpakking van 56 capsules van 240 mg (voor 4 weken behandeling) ‘s ochtends ‘s avonds capsule 's 1 ochtends GEBRUIKS VRIENDELIJKE 1 POSOLOGIE capsule 's avonds TIJDENS DE MAALTIJD De voorgestelde posologie bestaat uit 1 week titratie met TECFIDERA® 120 mg 2x per dag gevolgd door een onderhoudsbehandeling met TECFIDERA® 240 mg 2x per dag. De meest voorkomende bijwerkingen (incidentie œ10%) bij patiënten behandeld met TECFIDERA®, namelijk flushing en maag-darmbijwerkingen, treden vaak op aan het begin van de behandeling (voornamelijk gedurende de eerste maand). Het is aangewezen om TECFIDERA® met voedsel in te nemen. PRIJZEN EN TERUGBETALING APB code Verpakkingen Ex- Factory Prijs excl. BTW Apothekerprijs Excl. BTW Publieksprijs BTW inbegrepen Remgeld Preferentieel verzekerde patiënt Remgeld Gewoon verzekerde patiënt De missie van Biogen is meer dan ooit de best mogelijke behandelingen ter beschikking te stellen van MSpatiënten. We zijn ervan overtuigd dat onze nieuwe specialiteit TECFIDERA® volledig aan deze missie voldoet. Indien u bijkomende informatie wenst, kunt u contact opnemen met de Key Account Manager Biogen, Mevrouw Karin van den Nieuwenhuyzen (e-mail: karin.vandennieuwenhuyzen@biogen.com - GSM: 0475/37 32 69) of ons medisch departement (e-mail: medinfo.belux@biogen.com). Hoogachtend, Kris Schellens Jean-Christophe Verdonckt Managing Director BELUX Sr Product Manager BELUX Terug betalingscategorie 3236080 TECFIDERA 120mg 14 caps. in blist 270,00€ 274,59€ 303,76€ 7,80€ 11,80€ Bf 3236106 TECFIDERA 240mg 56 caps. in blist 1.080,00€ 1.091,88€ 1.187,26€ 7,80€ 11,80€ Bf


Korte-Berichten-N15-15-september-2015
To see the actual publication please follow the link above