Page 3

Korte-Berichten-N15-15-september-2015

Korte Berichten www.apb.be Il existe également une édition en langue française sous le titre Nouvelles brèves Beroepsorgaan van de Algemene Pharmaceutische Bond APB, Archimedesstraat 11, 1000 Brussel Tel.: 02-285 42 00 Fax: 02-285 42 85 E-mail: info@apb.be Hoofdredacteur Apr. Dirk Vos Communicatiedirecteur Frank Crasson Redactiesecretariaat Eric Verbist eric.verbist@apb.be Advertising Guy De Backer guy.debacker@apb.be MarCom Assistant Christine Bruneel christine.bruneel@apb.be Vormgeving Carine Welling Jennifer Osabutey Druk Snel Abonnementen Tel.: 02-285 42 17 of 02-285 42 38 Fax: 02-285 42 85 abonnement@apb.be www.apb.be Verantwoordelijke uitgever Apr. Dirk Vos Archimedesstraat 11, 1000 Brussel De advertenties mogen niet in concurrentie zijn met de APB-diensten en/of strijdig zijn met de algemene belangen verdedigd door de APB. Om deze redenen kan elke inlassing geweigerd worden door de verantwoordelijke uitgever. Onafgezien van deze voorwaarden berust de verantwoordelijkheid voor de inhoud van de opgenomen reclame bij de firma die de advertentie plaatst en niet bij de uitgever. Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodkieke Pers Goed om weten Goed om weten Vergissing bij de bereiding van omeprazolgelulen bestemd voor een zuigeling Belangrijke mededeling van het fagg Wij ontvingen van het fagg onderstaande belangrijke mededeling bestemd voor de apothekerstitularissen van een voor het publiek Korte Berichten nr. 15 - 15 september 2015 3 opengestelde officina. Na notificatie bij het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg) van twee ongevallen in 2013 en 2014, heeft het fagg kennisgenomen van een nieuwe vergissing met een zuigeling en een methadonbevattende bereiding. In dit geval werd een bereiding van gelulen die methadon bevatten afgeleverd door een apotheker en toegediend aan een zuigeling, in plaats van de voorgeschreven omeprazol. Dit heeft bij de zuigeling een coma en twee hartstilstanden veroorzaakt. Hierbij willen wij jullie nog eens herinneren aan de vereisten in de Gids voor Goede Officinale Farmaceutische Praktijken in bijlage bij het KB van 21 januari 2009 houdende onderrichtingen voor de apothekers. Meer bepaald de waakzaamheid bij de uitvoering van de bereidingen van geneesmiddelen (magistraal/ officinaal), vooral de bereidingen bestemd voor zuigelingen of deze die de manipulatie van gevaarlijke producten (methadon,...) inhouden. De inspecteurs hebben tijdens de laatste thema-actie reeds de nadruk gelegd op deze instructies voor apothekers en het fagg vraagt aan de apothekers en het volledige apotheekteam om hun waakzaamheid hierop voortdurend te verbeteren. Het fagg benadrukt nog eens dat het werkoppervlak voldoende groot moet zijn en vrij van alle grondstoffen die niet nodig zijn voor de bereiding die uitgevoerd wordt. Het agentschap herinnert er ook aan dat de traceerbaarheid van alle bereidingen perfect mogelijk moet zijn, onder andere via een correct ingevulde weegfiche. Dit is zeker ook van toepassing voor de officinale bereidingen en deze die op voorhand uitgevoerd worden (inbegrepen trituraties, calciumcarbonaatgelulen). Een DOELTREFFENDE controle van de naam van de grondstoffen die in de bereiding gebruikt worden, moet verplicht uitgevoerd worden door de bereider en de apotheker (voor en na de uitvoering van de bereiding). Het fagg moedigt ook alle persoonlijke initiatieven aan, ontwikkeld door bepaalde apothekers binnen hun officina, om de risico’s op verwarring bij de manipulatie van bijzonder gevaarlijke substanties te vermijden. Bijvoorbeeld het aanbrengen van onderscheidende en zichtbare tekens op het deksel en het etiket van een flacon methadon of andere grondstoffen die bijzonder gevaarlijk zijn (met een fluo marker bijvoorbeeld). Het fagg rekent op de goede medewerking van iedereen om deze boodschap aan het voltallige officinapersoneel door te geven en om te waken over een strikte toepassing van de goede officinale farmaceutische praktijken. Info: www.fagg.be


Korte-Berichten-N15-15-september-2015
To see the actual publication please follow the link above