Page 4

Korte-Berichten-N15-15-september-2015

Sensibiliseer uw patiënten! Vlaamse griepcampagne Enkele weken geleden raakte bekend dat er tijdens de eerste 4 maanden van dit jaar in ons land bijna 6.000 meer overlijdens door griep werden opgetekend dan in dezelfde periode vorig jaar. Verder is gebleken dat zowat de helft van de doelpopulatie zich niet laat vaccineren. Reden te over om dit jaar extra in te zetten op griepvaccinatie. Tevens is dit een uitstekende gelegenheid om te bewijzen welke essentiële en potentieel levensreddende rol de apotheker in het kader van de grieppreventie is toebedeeld. Mis deze kans niet! Zowel het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid als het Vlaams ApothekersNetwerk voeren - complementaire! - griepcampagnes. Wie doet wat? Een overzichtje van de initiatieven. Campagne Agentschap Zorg & Gezondheid Bij dit nummer van de Korte Berichten vindt u het campagnemateriaal dat het Agentschap Zorg & Gezondheid van de Vlaamse overheid dit jaar ter beschikking stelt. Het gaat om een affiche, een blad met 24 zelfklevers en 10 folders. In de folder wordt uitgelegd waarom en voor wie vaccinatie belangrijk is en wanneer en hoe men zich kan laten vaccineren. Wie extra materiaal wil aanvragen, kan dit doen bij mevr. Lutgart De Winter (Lutgart.DeWinter@apb.be ; 02-285 42 68). VAN-campagne Ook het Vlaams ApothekersNetwerk (VAN) start een campagne om de apothekers aan te sporen hun patiënten te sensibiliseren zich te laten vaccineren. VAN lanceert hiervoor enkele initiatieven: • Er worden griepkaartjes ter beschikking gesteld waarmee de patiënten gesensibiliseerd worden én waarmee ze hun vaccin in de apotheek kunnen reserveren. De kaartjes hebben een donkergroene sensibiliseringskant en een witte kant, die de apotheker of de patiënt kan afscheuren om het vaccin in de apotheek te reserveren. VAN heeft de griepkaartjes in de loop van augustus reeds via zijn eigen kanalen verdeeld. Zeer belangrijk hierbij is dat de apotheker in elke situatie de barcode op de voorzijde van de griepkaartjes dient te scannen en te koppelen aan een verkoop. Meer info op www. vlaamsapothekersnetwerk.be > Hoe te werk gaan met de griepkaartjes? • Daarnaast stuurt VAN geregeld griepnieuwsbrieven rond. U kan deze steeds raadplegen op de VAN-website. Ook betaalmatjes worden doorgestuurd die men kan afdrukken en gebruiken aan de balie. Verder worden filmpjes ontwikkeld waarin specifieke casussen worden voorgesteld. Ten slotte krijgen de Vlaamse apothekers in het najaar een gepersonaliseerd rapport waarin de cijfers van de eigen apotheek vergeleken worden met die van de Vlaamse apotheken. De APB steunt deze campagnes ten volle. Als zorgverlener in de eerste lijn en dankzij de vele dagelijkse contacten met potentiële risicopatiënten is de apotheker immers ideaal gepositioneerd om hier een mogelijk levensreddende rol te spelen. Bescherm jezelf, laat je vaccineren! RESERVATIE VACCIN Korte Berichten n 4 r. 15 - 15 september 2015 LAAT GRIEP DEZE WINTER IN DE KOU STAAN V.U.: Dirk Dewolf, Agentschap Zorg en Gezondheid, Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 Brussel – versie 2014 Zwanger, 65+, diabetes of chronisch ziek? Bescherm jezelf: laat je vaccineren. 20140620_Affiche_Griep_A3.indd 1 20/06/14 13:58 Info: GRIEPVACCINATIE.BE Vlaanderen is zorg AGENTSCHAP ZORG & GEZONDHEID • Griepcampagne van het Agentschap Zorg & Gezondheid van de Vlaamse overheid: www.griepvaccinatie.be • VAN-campagne: www. vlaamsapothekersnetwerk.be • Op de APB-website vindt u bovendien de Apotheekrichtlijnen ‘Influenzavaccinatie, praktische gids aan de apotheekbalie’: www.apb.be > MyAPB > Geneesmiddelen en farmaceutische zorg > Apotheekrichtlijnen > Griep Na de zomer komt het griepseizoen stilaan dichterbij. Laat jij je ook vaccineren? Dat is zeker belangrijk. Je behoort immers tot de groep mensen die dat beter wel doet. Reserveer daarom nu al je griepvaccin, zo ben je zeker van een goede bescherming tijdens de wintermaanden. De beste periode om je te laten vaccineren, is van half oktober tot begin december. Een campagne van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, met de actieve steun van de Vlaamse apothekers. Scheur dit strookje af en geef het aan je apotheker om je griepvaccin te reserveren! 5520-580 sensibilisatie griepvaccinatie


Korte-Berichten-N15-15-september-2015
To see the actual publication please follow the link above