Page 6

Korte-Berichten-N15-15-september-2015

690.000 personen leden aan een griepsyndroom Griepseizoen 2014-2015 retrospectief Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) schat het aantal personen die afgelopen winter hun huisarts hebben geraadpleegd voor een griepsyndroom, op ongeveer 690.000. Onder hen waren 40.000 personen van 65 jaar en ouder, wat ongeveer het dubbel is van de voorgaande zes seizoenen. Virussen in omloop en vaccinale doeltreffendheid Gedurende het seizoen 2014-2015 waren er op hetzelfde moment drie virussen in omloop: A(H1N1), A(H3N2) en B, met een sterk overwicht van A(H3N2). De virussen influenza A(H1N1) en influenza B leunden dicht aan bij de overeenstemmende vaccinale stammen, maar het vaccin bevatte een afwijkende stam van het A(H3N2) virus. Met een globale vaccinale bescherming van 19% wijzen de voorlopige gegevens erop dat het vaccin dit jaar veel minder efficiënt was dan in de voorgaande seizoenen (40% in 2012-2013 en 52% in 2013-2014). Griepincidentie Op basis van de surveillance uitgevoerd door het netwerk van peilartsen, schat het WIV dat 690.000 personen hun huisarts hebben geraadpleegd voor een griepsyndroom. Het Nationaal Referentie Centrum Influenza bevindt zich binnen het WIV. Bij de stalen die het Instituut werden toegestuurd én die positief werden bevonden voor aanwezigheid van het griepvirus, werd in twee derde van de gevallen het A(H3N2) virus geïdentificeerd. Geëxtrapoleerd naar de totale populatie, schat het Instituut dat om en bij 228.000 personen getroffen werden door het A(H3N2) virus afgelopen winter, dit komt overeen met één derde van de patiënten met een griepachtig ziektebeeld.Personen van 65 jaar en ouder werden dit jaar twee keer meer getroffen dan in de voorgaande zes griepseizoenen: 40.000 onder hen liepen griep op (in plaats van gemiddeld 20.000 personen in de voorgaande seizoenen). Ernst van de epidemie Het peilnetwerk van huisartsen heeft een lichte toename van het aantal opnames van patiënten met een griepsyndroom vastgesteld: 0,6% van de patiënten zijn onmiddellijk na de raadpleging opgenomen tegenover 0,4% in 2012- 2013 en 0,5% in 2013-2014. Het percentage ligt echter minder hoog dan in 2011-2012 (1,1%). Het peilnetwerk van ziekenhuizen staat in voor de surveillance van de ernst van acute respiratoire infecties ten gevolge van griep. Het sterftecijfer onder de patiënten met griep lag een beetje hoger dan in de voorgaande twee seizoenen (7% tegenover 5% in 2012- 2013 en 2013-2014). Deze toename wordt hoofdzakelijk toegeschreven aan een stijging van het sterftecijfer in de leeftijdsgroep van 15 tot 64 jaar. De opnames duurden dit jaar gemiddeld langer (10 dagen tegenover 7,3 dagen in 2012-2013 en 2013-2014). Winterse mortaliteit in het eerste trimester van 2015 Het WIV staat in voor de wekelijkse surveillance van de sterfte in de bevolking, maar het aantal sterfgevallen te wijten aan de griepepidemie is onbekend. Op Korte Berichten n 6 r. 15 - 15 september 2015 basis van de mortaliteitsgegevens van de afgelopen vijf jaar, werden in de eerste drie maanden van het jaar 28.000 sterfgevallen verwacht, hetzij 250 sterfgevallen per 100.000 inwoners. In werkelijkheid zijn er 32.500 sterfgevallen gerapporteerd, hetzij een incidentie geschat op 290 sterfgevallen per 100.000 inwoners, wat een geschatte oversterfte van 4.400 sterfgevallen inhoudt. Uitgedrukt in percentages bedroeg de oversterfte in de eerste drie maanden van het jaar 15,5% voor de hele bevolking. Deze significante oversterfte was nog duidelijker onder personen van 85 jaar en ouder met 21,5% oversterfte. In deze leeftijdsgroep lag de oversterfte hoger bij vrouwen (24%) dan bij mannen (17,5%). Bij personen van 65 tot 84 jaar bedroeg de gemiddelde oversterfte 12%. Bij personen jonger dan 65 jaar liep zij op tot 8%. Het WIV onderstreept dat de sterftecijfers die dit jaar zijn waargenomen, vergelijkbaar zijn met de sterftecijfers gerapporteerd tijdens de griepepidemie van 2011-2012. Toen was het echter kouder. Info: www.wiv-isp.be > News > 690.000 personen leden dit jaar aan een griepsyndroom


Korte-Berichten-N15-15-september-2015
To see the actual publication please follow the link above