Page 8

Korte-Berichten-N15-15-september-2015

Korte Berichten n 8 r. 15 - 15 september 2015 Nieuwe editie beschikbaar VIG-NEWS De nieuwe editie van de elektronische nieuwsbrief ‘VIG-NEWS’ van het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg) is beschikbaar. VIG-NEWS is een selectie van recente mededelingen betreffende geneesmiddelenbewaking komende van verschillende bronnen. VIG-NEWS is een trimestriële elektronische nieuwsbrief, bestemd voor de gezondheidszorgbeoefenaars, ontwikkeld door het Belgisch Centrum voor Geneesmiddelenbewaking voor geneesmiddelen voor Humaan gebruik (BCGH) van het fagg. De nieuwsbrief geeft een selectie van recente mededelingen betreffende geneesmiddelenbewaking, komende van diverse bronnen zoals het fagg en haar BCGH, het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI), het Europees geneesmiddelenbureau (EMA) en andere nationale geneesmiddelenautoriteiten, de Food and Drug Administration en de literatuur (bv. Drug Safety). Info: www.fagg.be > News > VIGNEWS: editie augustus 2015 Nieuwe gezamenlijke website Vlaamse Logo’s De 15 Vlaamse Logo’s (LOkaal GezondheidsOverleg) pakken uit met een nieuwe, gezamenlijke website. Daarmee willen ze de herkenbaarheid van hun dienstverlening vergroten en het de partners uit hun regionale netwerken nog eenvoudiger maken om mee te werken aan meer gezonde levensjaren en een betere levenskwaliteit voor iedereen. Met de nieuwe website is het voor de partners uit het Logonetwerk eenvoudig om gezonde acties te zoeken, om inspiratie op te doen en om de weg naar kwaliteitsvolle projecten en informatie te vinden. Zo wordt nog beter werk gemaakt van effectieve gezondheidspromotie en ziektepreventie. Naar buiten als één sector Met een gezamenlijke website bundelen de 15 Vlaamse Logo’s de krachten en tonen ze zich als één sector met hetzelfde doel: meer levenskwaliteit en gezonde levensjaren voor iedereen. Een nieuwe website is een belangrijke stap in de verdere professionalisering van de communicatie van de Logo’s. Ook in de komende tijd zullen zij inzetten op efficiëntiewinst en een grotere effectiviteit. Info: de nieuwe website is te vinden op www.vlaamselogos.be ‘Transparant communiceren’ Fagg publiceert jaarverslag 2014 Het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg) publiceerde zopas zijn jaarverslag 2014. Het jaarverslag ‘Transparant communiceren’ rapporteert zoals gebruikelijk de belangrijkste statistieken en kernactiviteiten van het agentschap van 2014. De grafieken en tabellen met cijfermateriaal geven een duidelijk beeld van het takenpakket en de behaalde resultaten. Naast het traditionele jaarverslag werd er voor gekozen om de opmerkelijkste feiten, realisaties en verhalen apart te bundelen in een krant, ‘Het algemeen faggblad’. Door deze nieuwe presentatie hoopt het fagg duidelijk te maken dat het agentschap zich bezighoudt met zaken die voor iedereen, elke dag opnieuw, van belang zijn. Info: www.fagg.be > News > Fagg publiceert jaarverslag 2014, waar u zowel het jaarverslag als de krant kan downloaden.


Korte-Berichten-N15-15-september-2015
To see the actual publication please follow the link above