Page 7

Brochure Pijn NL_flip

7 Praat erover met uw apotheker Narcotische pijnstillers Narcotische pijnstillers bootsen lichaamseigen pijnstillende stoffen na, de zogenaamde endorfi nes die onder andere vrijkomen bij extreme inspanningen en pijn. Ze remmen de pijngewaarwording doordat ze zich binden aan receptoren in de hersenen, het ruggenmerg en de rest van het zenuwstelsel. Ze zijn grofweg te verdelen in 2 groepen: Zwakke narcotische pijnstillers die we gebruiken bij de behandeling van matige tot ernstige pijn. Voorbeelden zijn codeïne (meestal gebruikt in combinatie met paracetamol), tramadol en tilidine. Sterke narcotische pijnstillers voor de behandeling van ernstige tot zeer ernstige pijn. Hieronder verstaan we volgende geneesmiddelen: buprenorfi ne, fentanyl, hydromorfon, methadon, morfi ne, oxycodon en piritramide. De bijwerkingen zijn voor beide groepen ongeveer dezelfde, hoewel het je niet zal verbazen dat ze meer uitgesproken zijn bij de sterke pijnstillers. Een veel voorkomende bijwerking is verstopping of obstipatie maar dit kan verholpen worden met een laxeermiddel. Vraag zeker raad aan je arts of apotheker. Voor de zwakke pijnstillers volstaat het meestal om voldoende te drinken en vezelrijk te eten. Andere mogelijke bijwerkingen zijn meestal van tijdelijke aard en verdwijnen na enkele dagen naarmate je lichaam gewoon geraakt aan deze pijnstillers: misselijkheid, braken, duizeligheid, hoofdpijn en/of sufheid. Let hoe dan ook op bij het besturen van de auto of het bedienen van gevaarlijke machines. Vele patiënten en artsen deinzen terug voor het gebruik van deze sterke pijnstillers omdat ze verslavend zouden werken. Nochtans toont onderzoek aan dat het “juiste” gebruik van sterke pijnstillers zonder problemen heel wat patiënten helpt. Zoals reeds vernoemd, maakt ons lichaam trouwens zelf ook dergelijke sterke pijnstillers aan. Soms schieten onze lichaamseigen endorfi nes echter tekort en is extra hulp welkom.


Brochure Pijn NL_flip
To see the actual publication please follow the link above