Page 2

BROCHURE-INFO-INTREKKINGEN-NL

Inleiding In België en het Groothertogdom Luxemburg wordt de kwaliteit van alle geregistreerde geneesmiddelen die in de handel zijn, onderworpen aan verschillende controles. De Dienst voor Geneesmiddelenonderzoek (DGO), het erkend laboratorium van de Algemene Pharmaceutische Bond (APB) is gemandateerd door de apothekers om een periodieke en systematische hercontrole uit te voeren teneinde hen bij te staan in hun wettelijke verantwoordelijkheid om kwaliteitsvolle producten af te leveren. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) doet georiënteerde staalnames bij fabrikanten, groothandelaars en apotheken. Ten slotte voeren de fabrikanten hun eigen interne controles uit. Deze controles, samen met een degelijke klachtenbehandeling, kunnen leiden tot de detectie van een aantal niet-conforme producten welke uit circulatie dienen genomen te worden. De Dienst Intrekkingen van de DGO organiseert de publicatie, informatie- verspreiding en volledige logistieke afhandeling van de intrekking van de markt (België + het Groothertogdom Luxemburg) van niet-conforme producten en van producten met stopzetting van commercialisatie of schrapping/schorsing van de registratie/vergunning. Deze dienst kan hiervoor terugvallen op een jarenlange ervaring. Een overzicht van de werking van de Dienst Intrekkingen van de DGO is hier verder beschreven. Productcategorieën Volgende producten komen in aanmerking voor intrekking door de DGO: Ò Geneesmiddelen Ò Grondstoffen Ò Niet-geneesmiddelen: voedingssupplementen, medische hulpmiddelen, voedingsmiddelen,… Ò Andere


BROCHURE-INFO-INTREKKINGEN-NL
To see the actual publication please follow the link above