Nieuws

Huisarts & huisapotheker: een onmisbare tandem

De interdisciplinaire samenwerking tussen de huisarts en de huisapotheker krijgt steeds meer aandacht in de verschillende regio's van het land. Dat heeft onder meer te maken met de recente evoluties in de organisatie en de structuur van de eerstelijnszorg (bv. de oprichting van eerstelijnszones in Vlaanderen, de belangrijke rol die is weggelegd voor Brusano in het Brusselse Gezondheidsplan, de eisen van het Waalse eerstelijnsplatform). Die aandacht is meer dan welkom, omdat een goede samenwerking tussen die twee cruciale zorgverstrekkers in de eerste lijn een belangrijke impact kan hebben op de gezondheid en de levenskwaliteit van de overgrote meerderheid van de chronische patiënten. Als die samenwerking optimaal verloopt, laat dat toe om de evolutie naar een verlies van zelfredzaamheid door verergering van hun chronische aandoening af te remmen.

In een video die gerealiseerd werd door de Société Scientifique de Médecine Générale (SSMG) en ruim verspreid werd naar de Franstalige huisartsen, wijst onze voorzitter Alain Chaspierre erop dat de samenwerking, die vooral gericht is op de opvolging van de medicatie, noodzakelijkerwijze berust op de competenties en de troeven van beide partners. In dat opzicht blijft het potentieel van de huisapotheker, die toegankelijk is en dichtbij de bevolking staat, momenteel onderbenut. Denk maar aan de veelbelovende rol die we bijvoorbeeld kunnen spelen bij de opsporing van chronische aandoeningen zoals diabetes. 

Zie ook

 • (Graag) zwanger? Vertel het aan je apotheker!

  De begeleiding van vrouwen die zwanger zijn, dat willen worden of borstvoeding geven, en die tegelijk geneesmiddelen of andere gezondheidsproducten (moeten) gebruiken, kan beter. Maar om een begeleidende rol te kunnen vervullen, moeten apothekers op...

  Lees meer

 • De toekomst van antibiotica hangt af van ons allemaal

  Goed gebruik van antibiotica is een belangrijk middel in de strijd tegen antibioticaresistentie. Ook de apothekers voeren de campagne in de apotheken!

  Lees meer

 • '(Graag) zwanger? Vertel het aan je apotheker!'

  Belgische apothekers lanceren hun campagne om zwangere vrouwen beter te ondersteunen.

  Lees meer