Nieuws

Huisarts & huisapotheker: een onmisbare tandem

Gepubliceerd op 27/09/2019

De interdisciplinaire samenwerking tussen de huisarts en de huisapotheker krijgt steeds meer aandacht in de verschillende regio's van het land. Dat heeft onder meer te maken met de recente evoluties in de organisatie en de structuur van de eerstelijnszorg (bv. de oprichting van eerstelijnszones in Vlaanderen, de belangrijke rol die is weggelegd voor Brusano in het Brusselse Gezondheidsplan, de eisen van het Waalse eerstelijnsplatform). Die aandacht is meer dan welkom, omdat een goede samenwerking tussen die twee cruciale zorgverstrekkers in de eerste lijn een belangrijke impact kan hebben op de gezondheid en de levenskwaliteit van de overgrote meerderheid van de chronische patiënten. Als die samenwerking optimaal verloopt, laat dat toe om de evolutie naar een verlies van zelfredzaamheid door verergering van hun chronische aandoening af te remmen.

In een video die gerealiseerd werd door de Société Scientifique de Médecine Générale (SSMG) en ruim verspreid werd naar de Franstalige huisartsen, wijst onze voorzitter Alain Chaspierre erop dat de samenwerking, die vooral gericht is op de opvolging van de medicatie, noodzakelijkerwijze berust op de competenties en de troeven van beide partners. In dat opzicht blijft het potentieel van de huisapotheker, die toegankelijk is en dichtbij de bevolking staat, momenteel onderbenut. Denk maar aan de veelbelovende rol die we bijvoorbeeld kunnen spelen bij de opsporing van chronische aandoeningen zoals diabetes.  • © Copyright 2023
  • Algemene Pharmaceutische Bond
  • All rights reserved
  • Disclaimer