Nieuws

De huisapotheker bekroond met internationale award

Sinds 2016 reikt de International Pharmaceutical Federation (FIP) tijdens haar jaarlijkse congres de FIP Health Promotion Campaign Award uit, een bekroning van een gezondheidsbevorderende campagne die door een lid van de FIP werd gevoerd. Dit jaar mocht APB in naam van de Belgische apothekers de award in ontvangst nemen voor de campagne over de nieuwe functie van de huisapotheker in 2017, bij de start van die dienstverlening in onze officina's.

Mijn apotheker kent mij, daar teken ik voor

Bij de lancering van de huisapotheker in onze apotheken, werd een nationale campagne uitgerold om chronische patiënten te informeren over de nieuwe dienstverlening waarvoor ze bij hun vertrouwde apotheker terecht konden. In de campagne werd de toegevoegde waarde van de persoonlijke opvolging in de apotheek en het steeds beschikken over een up-to-date medicatieschema beklemtoond. De slogan "Mijn apotheker kent mij, daar teken ik voor" overtuigde op amper drie maanden tijd meer dan 400.000 chronische patiënten om hun huisapotheker te kiezen.

De informatiecampagne voor de huisapotheker zette dan ook op verschillende sporen in. Een sprekende affiche en een patiëntenfolder met daarin alle voordelen van de dienstverlening helder toegelicht, werden via alle mogelijke kanalen verspreid: in de nationale en regionale pers, in alle apotheken van het land, online via Apotheek.be en sociale media… Maar ook in de wachtkamer van huisartsen of in het ledenblad van de ziekenfondsen en de nieuwskanalen van patiëntenverenigingen kwam je de huisapotheker tegen. De dienstverlening van de huisapotheker wordt breed ondersteund door alle stakeholders in de eerste lijn én de patiëntenverenigingen, en dat was meteen ook één van de sterktes van de campagne.

And the winner is…

De FIP Health Promotion Campaign Award is een bevestiging van de kracht van de campagne. De vertegenwoordigers bij APB waren dan ook zéér enthousiast om in Glasgow, tijdens de openingsceremonie op zondag 2 september, de award persoonlijk in ontvangst te gaan nemen van Carmen Pena, de CEO van FIP. In zijn dankwoord benadrukte Frank Crasson, directeur Marketing & Communicatie van APB, nog eens het belang van de inzet van alle apothekers bij het realiseren van het succes rond de dienstverlening van de huisapotheker. Hun enthousiasme en steun was doorslaggevend voor het welslagen van onze nationale campagne!

Naar aanleiding van de toekenning van de award, werd ook een video gecreëerd die in een handvol seconden duidelijk maakt waar de campagne over ging, hoe ze er uit zag en wat ze bereikt heeft.  • © Copyright 2021
  • Algemene Pharmaceutische Bond
  • All rights reserved
  • Disclaimer