Nieuws

Verwarring rond antitussiva: taak weggelegd voor apotheker!

Gepubliceerd op 23/07/2013

De beslissing van de Raad van State om de nieuwe regelgeving voor antitussiva nietig te verklaren, althans voor de producten van een aantal bedrijven, schept verwarring op het terrein. APB dringt er bij het FAGG sterk op aan om zo snel mogelijk klaarheid te verschaffen. Ondertussen is de apotheker perfect in staat om, op basis van de huidige guidelines over antitussiva, de patiënt correct te adviseren.

De nieuwe regelgeving voor antitussiva blijft voor onrust zorgen. Het dossier werd van meet af aan slordig aangepakt. De beslissing van de geneesmiddelencommissie getuigde al van weinig voeling met de realiteit – hoog tijd dat er zorgverleners met praktijkervaring in deze commissie worden opgenomen. Nu blijkt het dossier ook op juridisch vlak te rammelen.

De beslissing van de Raad van State zal tot heel wat verwarring leiden in de praktijk, zowel voor de (voorschrijvende) arts en de (afleverende) apotheker als voor de patiënt. APB betreurt dit en dringt erop aan dat het geneesmiddelenagentschap zo snel mogelijkheid klaarheid schept in dit onverkwikkelijke dossier. Het FAGG heeft vandaag alvast een mededeling gepubliceerd waarin de beslissing van de Raad van State wordt toegelicht. De mededeling bevat ook een lijst van de betrokken producten. De gegevens in het APB-Tarief zullen hieraan worden aangepast.

Als geneesmiddelenexpert bij uitstek is de apotheker het best geplaatst om deze chaotische toestand het hoofd te bieden. Op basis van de huidige guidelines over geneesmiddelen tegen hoest en verkoudheid kunnen we onze rol als zorgverstrekker opnemen en zowel kinderen als volwassen patiënten uitstekend adviseren.

Voor een praktische leidraad verwijzen we naar het wetenschappelijk dossier 'Aanpak van droge hoest in de apotheek' ( Farmaceutisch Tijdschrift, december 2012), in het bijzonder hoofdstuk 6 'Farmaceutische Zorg: stappenplan bij hoest' waarin de dagelijkse guidelines beschreven worden.

  • © Copyright 2023
  • Algemene Pharmaceutische Bond
  • All rights reserved
  • Disclaimer