Nieuws

Verzekeringscomité keurt budget goed, maar…

Gepubliceerd op 9/10/2019

Het Verzekeringscomité van het RIZIV, met vertegenwoordigers van zorgverstrekkers (waaronder APB), zorginstellingen en ziekenfondsen, heeft een budgetvoorstel voor de ziekteverzekering in 2020 vastgelegd op 27,6 miljard euro. "Een makkelijke oefening was het niet", stellen ze in een gezamenlijk persbericht. "Met de wettelijke groeinorm, die beperkt is tot 1,5 procent, dreigde er opnieuw een tekort. Door een aantal uitzonderlijke uitgaven uit de begroting te houden en door een inspanning te vragen van de farmaceutische industrie, die haar budget de afgelopen jaren systematisch overschreed, kon het Verzekeringscomité bijkomende besparingen in de andere sectoren vermijden. Met dit begrotingsvoorstel is de begroting niet alleen in evenwicht, maar laat het ook 101 miljoen euro ruimte voor dringende, nieuwe initiatieven."

De kloof groeit

Toch stellen de leden van het Verzekeringscomité dat het budget onvoldoende is om alle noden in te vullen: "Het Federaal Planbureau rekende eerder uit dat het budget gezondheidszorg jaarlijks met 2,5 procent moet stijgen om aan de gewijzigde behoeften te beantwoorden. Tegen 2024 zal de kloof tussen de groeinorm van 1,5 procent en de evolutie in de zorgnoden zelfs 2 miljard euro bedragen. Dat laat zich steeds meer voelen…"

De ziekenfondsen, de zorgverleners en de zorginstellingen wensen dan ook een nieuwe aanpak van de organisatie en de financiering van de gezondheidszorg: "We hebben nood aan een langetermijnvisie met duidelijke gezondheidsdoelstellingen. Dat moet het mogelijk maken om veel meer vanuit de behoeften van de burger en de patiënt te vertrekken."

Het voorstel moet ook goedgekeurd worden door de Algemene Raad van het RIZIV, die op 21 oktober samenkomt. Dan pas worden meer details bekend over de begroting zelf en moet ook de regering nog haar zeg doen. Dit is in elk geval een sterk signaal vanuit de sector waar de sociale partners en het beleid niet zomaar omheen kunnen.

  • © Copyright 2023
  • Algemene Pharmaceutische Bond
  • All rights reserved
  • Disclaimer