De Algemene Vergadering

  1. ​A. De Algemene Vergadering

  2. De Algemene Vergadering wordt gewoonlijk een maal per semester bijeengeroepen. Ze is samengesteld uit alle vertegenwoordigers van de werkelijke leden, die de enigen zijn die stemrecht hebben. De toegetreden leden hebben het recht de Algemene Vergadering bij te wonen, maar zonder stemrecht.

  3. De bevoegdheden van de Algemene Vergadering zijn omschreven in de APB-statuten.  • © Copyright 2020
  • Algemene Pharmaceutische Bond
  • All rights reserved
  • Disclaimer