Zich vestigen als apotheker

Door de titularis af te handelen formaliteiten

Welke formaliteiten dient u te vervullen wanneer u titularis van een officina wordt?

De uitoefening van het beroep als zelfstandige houdt eventueel de toegang tot het titulariaat in. Indien u in dit geval verkeert, zal u ook een reeks formaliteiten moeten vervullen verbonden met deze nieuwe functie.

Deze formaliteiten en de gegevens van de te contacteren organen, vindt u in een nota van de Juridische dienst van de APB: wie moet ik inlichten wanneer ik apotheker-titularis word?​.

Onze Juridische dienst stelt trouwens een reeks brochures ter beschikking om u te helpen bij het beheer van uw officina. De brochure over de overname en overlating van een apotheek werd onlangs geüpdatet.

 

Zie ook

 • Zich vestigen als apotheker

  De pagina’s van de rubriek 'Zich vestigen als apotheker' zijn bestemd voor alle apothekers of toekomstige apothekers die van plan zijn om zich te vestigen als zelfstandige en die op zoek zijn naar basisinformatie en nuttige adressen ter zake.

  Lees meer

 • Een vrij beroep

  Als zorgverstrekkers oefenen de officina-apothekers een vrij beroep uit, net zoals de artsen en tandartsen. Wat betekent dit nu juist? Wat zijn de gevolgen?

  Lees meer

 • Te ondernemen stappen

  Welke stappen dient u te ondernemen om uw beroep als zelfstandige uit te oefenen?

  Lees meer