Zich vestigen als apotheker

Rechten van de zelfstandigen

U vindt alle informatie over dit onderwerp op de websites van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie en van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen.

Het sociaal statuut van de zelfstandigenEn het pensioen?


 

Zie ook

 • Zich vestigen als apotheker

  De pagina’s van de rubriek 'Zich vestigen als apotheker' zijn bestemd voor alle apothekers of toekomstige apothekers die van plan zijn om zich te vestigen als zelfstandige en die op zoek zijn naar basisinformatie en nuttige adressen ter zake.

  Lees meer

 • Een vrij beroep

  Als zorgverstrekkers oefenen de officina-apothekers een vrij beroep uit, net zoals de artsen en tandartsen. Wat betekent dit nu juist? Wat zijn de gevolgen?

  Lees meer

 • Te ondernemen stappen

  Welke stappen dient u te ondernemen om uw beroep als zelfstandige uit te oefenen?

  Lees meer