Deskundigheid

Navorming

Kwaliteitsvolle farmaceutische dienstverlening steunt op goede apotheekpraktijken (aangeduid in de Gids voor Goede Officinale Farmaceutische Praktijken en praktisch uitgewerkt in het Kwaliteitsboek van elke individuele apotheek). De goede apotheekpraktijken vereisen van de apotheker dat hij zich voortdurend bijschoolt.

Permanente vorming is een wettelijke, professionele en deontologische verplichting. Twee navormingsinstituten IPSA (Instituut voor Permanente Studies voor Apothekers) en SSPF (Société Scientifique des Pharmacies Francophones) organiseren postacademische (avond)lessen.

 

Zie ook

  • Deskundigheid

    De apotheker is de specialist van het geneesmiddel: opleiding en permanente vorming.

    Lees meer

  • Opleiding

    Een universitaire opleiding in de Farmaceutische Wetenschappen duurt ten minste vijf jaar en bevat een verplichte apotheekstage van minstens zes maanden.

    Lees meer