Eerstelijnszorg

Bereikbaarheid

België heeft een van de meest dichte apotheeknetwerken van Europa, ook al neemt het aantal apotheken sinds 2000 geleidelijk af. Momenteel telt ons land  4.954 apotheken voor  een bevolking van zowat 11 miljoen mensen, of gemiddeld 1 apotheek voor 2.220 inwoners. Dit garandeert een heel goede bereikbaarheid. Dankzij een doeltreffende wachtdienst is de toegang tot geneesmiddelen permanent verzekerd.  Er is altijd een apotheek open in de buurt, 24 uur op 24, 7 dagen op 7.

  • © Copyright 2020
  • Algemene Pharmaceutische Bond
  • All rights reserved
  • Disclaimer