Zoekertjes

Gebruiksvoorwaarden

Door het gebruik van de zoekertjesdienst op www.apb.be stemt de adverteerder in met de onderstaande voorwaarden. Hij erkent al deze voorwaarden te hebben gelezen en te hebben aanvaard. Deze dienst kan niet gebruikt worden wanneer men niet akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden.

APB behoudt zich het recht voor om te beslissen of een zoekertje al dan niet aan de voorwaarden voldoet.

APB kan de gebruiksvoorwaarden steeds bijwerken en wijzigen.

De ongeldigheid, nietigheid of de niet-uitvoerbare aard van een bepaling zal niet leiden tot de ongeldigheid en/of onafdwingbaarheid van de andere bepalingen. 

Deze gebruiksvoorwaarden doen geen afbreuk aan en vormen een aanvulling op de bepalingen en disclaimers die op de website van APB (www.apb.be) zijn vermeld.

Algemeen

 • De zoekertjessectie bevindt zich onder het private Extranet van de website www.apb.be en is een vernieuwde dienstverlening van de Algemene Pharmaceutische Bond (APB) met maatschappelijke zetel aan de Archimedesstraat 11 te 1000 Brussel. Elke adverteerder dient geregistreerd te zijn op de website van APB om een zoekertje te kunnen plaatsen. Nieuwe gebruikers moeten dus eerst een APB-login aanmaken om toegang te hebben tot MyAPB, het priv√©-gedeelte van de APB-website. Klik hier om toegang te krijgen tot de registratieprocedure of raadpleeg de webpagina met de veelgestelde vragen (FAQ).

 • Leden (beroepsverenigingen en apothekers) kunnen zoekertjes plaatsen in alle rubrieken:
  Jobaanbiedingen, Jobs gezocht, Officina's over te laten, Officina's gezocht en Allerlei.
  Niet-leden kunnen enkel zoekertjes plaatsen in de rubrieken Jobs gezocht en Officina's gezocht. Zowel leden als niet-leden kunnen alle zoekertjes consulteren.

 • De Belgische wetgeving is van toepassing op de zoekertjessectie. In geval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd.

 • Zoekertjes louter ter reclame van een eigen of ander bedrijf, product, winkel of website zijn niet toegestaan. Het is evenmin toegestaan om in zoekertjes reclame te maken voor of door te verwijzen naar andere websites met rubrieksadvertenties.

Aansprakelijkheid

 • De APB is onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk voor de inhoud van de zoekertjes op deze website. De adverteerder is als enige aansprakelijk voor de gepubliceerde informatie, gegevens of foto's die worden gepost in het kader van een zoekertje of in zijn persoonlijke beheermodule op de website. APB fungeert enkel passief als tussenpersoon voor de online publicatie van de verschafte informatie.

 • APB kan onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade of verlies ten gevolge van het gebruik van de zoekertjessectie.

 • Bij de aanwerving is het aan de werkgever/apotheker-titularis om te controleren of de kandidaat over de juiste kwalificaties en het juiste diploma beschikt. Het plaatsen van een advertentie op onze website betekent niet dat de persoon over de juiste kwalificaties of het juiste diploma beschikt. In geval van afwezigheid van de vereiste kwalificaties of het vereiste diploma kan APB niet verantwoordelijk worden gehouden.

 

Het ongeoorloofd gebruik van de zoekertjessite

 • De zoekertjes mogen niet discriminerend zijn inzake geslacht, nationaliteit of ras.
  Ze moeten de menselijke waardigheid respecteren en ze mogen niet kwetsend zijn ten aanzien van politieke of religieuze overtuigingen.

 • De zoekertjes moeten tevens de deontologische regels van het beroep respecteren.

 • We herinneren eraan dat de apotheker-titularis er zich moet van vergewissen dat zijn medewerkers aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van het apothekersberoep moeten voldoen. Het plaatsen van een zoekertje op deze website betekent niet ipso facto dat de personen aan die eisen tegemoetkomen.

 • De zoekertjes mogen niet in concurrentie zijn met de diensten van APB en/of strijdig zijn met de algemene belangen, verdedigd door de APB. Om deze redenen kan elk zoekertje zonder voorafgaande notificatie van deze website offline geplaatst worden of verwijderd worden.

 • Indien u misbruik of problemen ondervindt op onze zoekertjessectie, gelieve dit dan meteen te melden via e-mail: adsonline@apb.be. 

 • In de rubriek 'Jobs gezocht' kunt u maximaal 2 zoekertjes in een periode van 1 maand plaatsen.

 • Inbreuken op onze gebruiksregels kunnen er toe leiden dat een zoekertje offline geplaatst wordt of verwijderd wordt van de website.

Diverse bepalingen
De gebruiker verbindt zich er verder toe:

 • het zoekertje in de juiste rubriek of categorie te plaatsen.
 • steeds correcte persoonlijke informatie te gebruiken.
 • geen misleidende inhoud te plaatsen.

Titel van een zoekertje:
U dient in de titel duidelijk aan te geven wat u in het zoekertje aanbiedt of vraagt. Het is niet toegestaan om contactgegevens in de titel te vermelden.

Foto's:
Indien u een foto toevoegt aan uw zoekertje, dan moet deze betrekking hebben op de inhoud van uw zoekertje.

Taal:
Een zoekertje moet in het Nederlands of het Frans opgesteld worden.


 • ¬© Copyright 2021
 • Algemene Pharmaceutische Bond
 • All rights reserved
 • Disclaimer