Pers mededelingen

Apothekers staan in de vuurlinie

In de gemeenschappelijke strijd tegen het coronavirus hebben zorgverstrekkers nood aan duidelijke, coherente, transparante en specifieke informatie van de overheden en van de verschillende machtsniveaus. Apothekers nemen een belangrijke plaats in als eerstelijnszorgverstrekkers. Ze informeren, geven advies en staan in voor de opvolging van medicamenteuze therapieën voor de 500.000 personen die dagelijks over de vloer komen.

Om tekorten op te vangen bereiden ze ontsmettingsmiddelen en leveren ze geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en biocides op verantwoorde wijze af. Het vraagt heel wat inspanningen in de apotheek om de bevolking van dienst te kunnen zijn. Maar ook mensen die thuis in quarantaine zitten of zich niet kunnen verplaatsen moeten hun noodzakelijke geneesmiddelen kunnen krijgen door thuislevering.

APB, OPHACO, AUP, UPB/AVB en VAN stellen jammer genoeg vast dat sinds het begin van de crisis, de persberichten van de overheid amper melding maken van apothekers. We begrijpen dat in een eerste fase het beschermingsmateriaal, gezien de beschikbare voorraden, prioritair richting andere zorgverstrekkers gaat. Maar de erkenning van het geleverde werk, zonder enige ondersteuning voor bescherming is een belangrijke factor om een beroep dat essentieel is voor de bevolking, te motiveren. Daar is geen budget voor nodig, noch een ingewikkelde logistiek operatie. Enkel een beetje waardering vanuit de overheden om de 18.000 mensen die zich in de apotheken van dit land resoluut en dagdagelijks inzetten tegen het virus.

We hebben heel veel respect voor alle zorgverstrekkers die zich dag en nacht inzetten om kwalitatieve zorg te leveren aan de bevolking en dat in moeilijke omstandigheden. We ondersteunen de strenge maatregelen die de overheden hebben genomen om de epidemie in te dijken. Maar men mag niet vergeten om alle zorgactoren te blijven motiveren, en daar maken de apothekers en hun teams ook deel van uit.

Voor alle bijkomende informatie kan je terecht bij de woordvoerders van APB, Ophaco en VAN:

 

Zie ook

 • Chronische patiënt? Denk aan je medicatieschema. Het kan je leven redden!

  Vorige week riepen ziekenhuisapothekers de bevolking, en meer bepaald mensen met een chronische aandoening, op om het medicatieschema mee te nemen bij opname in het ziekenhuis.

  Lees meer

 • CORONAVIRUS : Volg de aanbevelingen die in de apotheek uithangen, zodat geneesmiddelen voor iedereen veilig kunnen worden afgeleverd

  Om de verspreiding van het coronavirus bij de bevolking af te remmen, roept de overheid op om contacten zoveel mogelijk te beperken. In het kader van die aanbeveling vraagt de Algemene Pharmaceutische Bond aan iedereen die symptomen heeft die kunnen wijze

  Lees meer

 • (Graag) zwanger? Vertel het aan je apotheker!

  De begeleiding van vrouwen die zwanger zijn, dat willen worden of borstvoeding geven, en die tegelijk geneesmiddelen of andere gezondheidsproducten (moeten) gebruiken, kan beter. Maar om een begeleidende rol te kunnen vervullen, moeten apothekers op...

  Lees meer