Pers mededelingen

Apothekers kunnen als vaccinator een nog actievere rol spelen binnen de COVID-19 vaccinatiestrategie


***** Klik HIER om het persbericht in PDF formaat te kunnen downloaden *****

Werelddag van de Apotheker op zaterdag 25 september 2021

Apothekers kunnen als vaccinator een nog actievere rol spelen binnen de COVID-19 vaccinatiestrategie

De 13e Werelddag van de Apotheker gaat dit jaar door op zaterdag 25 september '21. Tijd om te vieren… op deze dag zet de apotheker zijn sector en zijn missie volop in de kijker. Vanzelfsprekend gaat er dit jaar veel aandacht naar de rol van de apothekers tijdens de COVID-pandemie. Overal in België hebben de apothekers meegewerkt aan het welslagen van de vaccinatiecampagne door hun patiënten kwaliteitsvol en actief te informeren, sensibiliseren en testen.

Ze willen echter ook als vaccinator aan de slag. Zo kunnen ze een nog actievere rol spelen binnen de vaccinatiestrategie. Apothekers bereiken effectief burgers die vandaag niet bereikt worden via de reguliere kanalen. Door de laagdrempelige toegankelijkheid, de sterk lokale verankering en de vertrouwensrelatie tussen de apotheker en zijn patiënten kunnen apothekers vaccinatie aanbieden of doorverwijzen naar gepaste sociale of medische begeleiding.

“Het is duidelijk dat apothekers in deze crisis breed inzetbaar zijn. Door hun professionele opleiding kunnen ze volledig fungeren als vaccinator in de apotheek in het kader van de komende reguliere en gedecentraliseerde boostervaccinatie tegen COVID-19, om zo de vaccinatie nog dichter bij de burger te brengen, en dit niet vervangend aan de bestaande vaccinatoren, maar complementair" aldus Koen Straetmans, voorzitter van APB.

Sleutelrol apotheker in de COVID-19 pandemie

Sinds het begin van de COVID-19-pandemie, hebben de apothekers aangetoond dat ze op het terrein heel snel kunnen schakelen. Ze hebben duidelijk hun meerwaarde bewezen in de strijd tegen het coronavirus. Door hun bereikbaarheid en de vertrouwensrelatie met hun patiënten spelen zij een heel belangrijke rol voor het welslagen van de vaccinatiecampagne. De apothekers hebben daadwerkelijk op de eerste lijn gestaan om een antwoord te bieden op de vele vragen van de bevolking in verband met COVID-19. Over het hele land werken de apothekers nog steeds actief mee aan het sensibiliseren van patiënten voor de vaccinatie tegen COVID-19.

Als farmaceutische experten in de vaccinatiecentra zijn de apothekers samen met de andere actoren (andere zorgverstrekkers, lokale besturen en vele vrijwilligers) de spil van een centrum. Met hun team hebben de apothekers ervoor gezorgd dat alle vaccins op een kwalitatieve manier klaar waren om toegediend te worden, en hebben zo geholpen de vaccinatiegraad te verhogen.

In de strijd tegen de pandemie hebben de apothekers ook hun sporen verdiend door zelftesten aan te bieden en door reizigers en deelnemers aan evenementen te testen met een snelle antigeentest. Op die manier hebben veel mensen deze zomer van de nodige vrijheid kunnen genieten.

Ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat kampt met een significant lagere vaccinatiegraad, worden intussen alle zeilen bijgezet. De vaccins worden dichter bij de bevolking gebracht. In de moeilijker bereikbare buurten gebeurt onder andere het vaccineren door artsen en verplegers in winkels en in apotheken, om de vaccinatiegraad zo snel mogelijk omhoog te krijgen.

Tot slot zullen de apothekers, in het kader van de komende sluiting van de Belgische vaccinatiecentra na 15 oktober '21, ook de vaccins voorbereiden (stockeren en kwaliteitsvol klaarmaken) voor de verdere vaccinatie door een andere zorgverlener – zoals dat nu al gebeurt in Wallonië –, die dan een derde prik toedient aan mensen met verminderde immuniteit of een eerste prik aan de nieuwe 12-plussers of aan vaccinatietwijfelaars die uiteindelijk toch nog een prik willen.

Koen Straetmans: “De sector van de apothekers bewijst telkens weer de relevantie van zijn acties en het belang van hun inzet voor een betere zorg aan de bevolking. Stap per stap blijven we onze rol versterken in het kader van de COVID-19 pandemie en we hopen en wensen dat we onze diensten in de toekomst nog kunnen uitbreiden in complementariteit en overleg met de andere zorgverleners." 

Komende boostervaccinatie tegen COVID-19

Momenteel wordt in 7 Europese landen (Frankrijk, Ierland, Italië, Noorwegen, Polen, Zwitserland en UK), en ook buiten Europa (Verenigde Staten en Canada) de apotheker reeds actief ingezet als COVID-19 vaccinator. Bovendien worden in verschillende andere Europese landen momenteel pilootprojecten met de actieve inschakeling van apothekers opgezet. Dankzij een geïntegreerde aanpak en de verhoogde toegankelijkheid wordt in deze landen gezien dat ook zeer moeilijk bereikbare patiënten worden bereikt, die niet of amper in aanraking komen met een arts.

Iedereen komt wel eens in de apotheek. De apotheker heeft een unieke vertrouwensrelatie en staat dicht bij de burger voor gezondheidsadvies. Apothekers zijn dan ook zorgverleners uit de eerste lijn die een groot bereik hebben en sterk lokaal verankerd zijn. Dit biedt veel mogelijkheden om een grotere rol op te nemen in het kader van de toekomstige booster-vaccinatie tegen COVID-19. De inzet van de reguliere eerstelijnszorg zal hierbij belangrijk zijn. Het is de bedoeling dat elke reguliere zorgverlener dan vaccineert in de eigen praktijk.

De apothekers zijn meer dan ooit bereid om te streven naar een meer geïntegreerde zorg.
Zij aan zij met de andere eerstelijnszorgverleners zijn de apothekers immers een belangrijke schakel in de geïntegreerde zorg. Zo houden we ons zorgsysteem top en op wereldniveau. 

“We zijn ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en de kwalitatieve meerwaarde die we kunnen leveren voor de volksgezondheid, en daarom zijn we trots en tevreden met wat we al hebben mogen en kunnen realiseren in het kader van de volksgezondheid," besluit Koen Straetmans.  “De kers op de taart zou evenwel zijn als we, net als in heel wat andere landen, ook in de eigen apotheek (booster)vaccinatie zouden mogen uitvoeren. De apotheker kan, als zeer sterk laagdrempelige en bereikbare zorgverlener, het verschil maken om de vaccinatiegraad te maximaliseren. Op die manier willen we een stap dichter bij het einddoel komen: groepsimmuniteit, zodat we zo snel mogelijk ons normale leven kunnen terugkrijgen."

Meer info: neem contact op met Luc De Seranno, Nederlandstalige woordvoerder - 0477.38.23.37 – Luc.DeSeranno@apb.be 


  • © Copyright 2021
  • Algemene Pharmaceutische Bond
  • All rights reserved
  • Disclaimer