Pers mededelingen

Binnenkort kunnen apothekers vaccineren tegen COVID-19

Gepubliceerd op 25/02/2022

​​
***** Om het persbericht in PDF-formaat te kunnen downloaden, klik HIER *****

BRUSSEL, 25 februari 2022 – Gisteren keurde het parlement in plenaire zitting het wetsontwerp van federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke definitief goed. Belgische apothekers zullen binnenkort dus zelf coronavaccins kunnen toedienen aan patiënten in hun officina. Die dienstverlening zal, net zoals in de vaccinatiecentra, gratis zijn voor de burger want de staat vergoedt de vaccinatie volledig. Ervaring in het buitenland toont aan dat apothekers mensen kunnen bereiken die tot nog toe moeilijker de weg vinden naar zorg.

Het wetsontwerp vormt een essentiële schakel in de verdere aanpak van COVID-19. De apotheker kan er nu mee voor zorgen dat de hoge vaccinatiegraad in ons land, zowel bij kwetsbare groepen als in volgende vaccinatiecampagnes, behouden blijft. De huidige omikrongolf bewijst immers dat de vaccinatiegraad cruciaal is om eventuele nieuwe coronagolven onder controle te houden en de impact op onze zorgverleners en samenleving zo laag mogelijk te houden.

Veilig en vertrouwd

Apothekers die willen vaccineren, zullen dat naast hun reguliere zorg- en dienstverlening aanbieden en dat ook afficheren in de apotheek. Deze apothekers zijn opgeleid om veilig een coronavaccin toe te dienen, en om kordaat te handelen bij een eventuele ernstige allergische reactie zoals een anafylactische schok. 

De apotheek wordt specifiek ingericht met een aparte ruimte om te vaccineren. Patiënten zullen na de prik ook 15 minuten kunnen rusten in de apotheek. De apotheker zal via zijn software de vaccinatie van de patiënt kunnen registreren op het overheidsplatform Vaccinnet+, zodat een geldig COVID-certificaat wordt aangemaakt voor de burger.

Gevaccineerd worden om de hoek, bij je vertrouwde huisapotheker, … Het is vooral het gemak waarmee de vaccinatie gepaard gaat dat in de toekomst een groot voordeel kan zijn. Het is belangrijk de vaccinatie zo dicht mogelijk bij de burger te organiseren en de nabijheid en laagdrempeligheid van de eerstelijnszorgverleners maximaal te gebruiken," onderstreept Koen Straetmans, voorzitter van APB.

Aanbeveling Taskforce Vaccinatie

Het wetsontwerp, dat de federale ministerraad eind vorig jaar goedkeurde, kwam er op aanbeveling van de Taskforce Vaccinatie om de Belgische vaccinatiecapaciteit nog te versterken.

De ervaring in reeds negen Europese landen (Frankrijk, Duitsland, VK, Noorwegen, Denemarken, Ierland, Italië, Polen en Zwitserland) en ook buiten Europa (Australië, de VS, Canada), toont dat de apothekers die vaccineren tegen COVID-19, een positieve impact hebben op de vaccinatiegraad bij de bevolking.

Bedoeling is meer mensen te bereiken die anders niet zouden bereikt worden. Elke prik is meegenomen. Het is een kwestie van complementariteit aan de bestaande vaccinatie-kanalen en zorgverstrekkers, dat zien we ook in het buitenland. In landen waar apothekers al mee vaccineren, verhoogt de vaccinatiegraad", aldus Koen Straetmans.

Beter beschermd

Zoals ondertussen bekend, beschermt vaccinatie tegen een ernstig ziektebeeld en vermindert de kans op ziekenhuisopname bij een besmetting. Wetende dat omikron ook niet de laatste coronavariant is waarmee we te maken zullen krijgen, is de kans dus groot dat mensen de komende maanden een (her)besmetting zullen doormaken. Wanneer je gevaccineerd bent, is de kans groot dat je geen of slechts milde klachten ondervindt bij een infectie. De opgebouwde immuniteit beschermt je diepere luchtwegen beter. 

Koen Straetmans: “Door de huidige epidemiologische situatie blijft de druk op het zorgsysteem groot. Het is dus absoluut noodzakelijk om de viruscirculatie verder te doen dalen. Door een verminderde viruscirculatie wordt de bevolking beter beschermd tegen ziekte, ziekenhuisopname en overlijden. Vaccinatie is en blijft hierbij ons sterkste instrument."

Extra missie

In de eerstelijnszorg is het al twee jaar heel druk, dat bevestigen de apothekers. Zij verlenen dagelijks gepersonaliseerd advies, ze voeren sneltesten uit om het testbeleid te versterken en stellen hun expertise ter beschikking in de vaccinatiecentra ... Ze sensibiliseren hun patiënten om zich te laten vaccineren, zowel voor de eerste, tweede en boosterprik, en sinds kort ook voor kindervaccinatie. Van zodra de wet gepubliceerd is in het Staatsblad, kunnen apothekers dus ook deze extra missie, het vaccineren tegen COVID-19 zelf, opnemen.

We willen de Belgische overheden danken voor de steun en het vertrouwen in onze sector. We blijven ons maximaal inzetten en geven een helpende hand om de burger te begeleiden en te ondersteunen in de huidige pandemie. Vaccinatie is van groot belang in de strijd tegen het COVID-19 virus. Als aanvullend vaccinatiekanaal zijn we klaar om vaccinatie nog dichter bij de burger te brengen.", besluit Koen Straetmans.

Meer informatie?

Contacteer Luc De Seranno, Nederlandstalig woordvoerder van APB: 0477/38.23.37 – Luc.DeSeranno@apb.be 

​​

  • © Copyright 2022
  • Algemene Pharmaceutische Bond
  • All rights reserved
  • Disclaimer