Pers mededelingen

Het Gedeeld Farmaceutisch Dossier Een gratis dienst die zeer nuttig kan zijn tijdens de vakantie

Brussel, 19 juni 2014 – Een verkoudheid opgelopen op het strand? Spierpijn na een mountainbiketocht in de Ardennen?  Deze zomer kunnen apothekers overal in België aan hun patiënten een optimale begeleiding bieden en aangepast advies geven. Op voorwaarde dat ze toegang hebben tot hun Gedeeld Farmaceutisch Dossier.

Wanneer een patiënt naar zijn apotheker gaat, kan die hem een dienstverlening en een begeleiding van optimale kwaliteit aanbieden dankzij zijn nauwgezet up-to-date gehouden farmaceutisch dossier. Door in dat elektronisch dossier de verschillende geneesmiddelen die zijn patiënt neemt te registreren kan de apotheker eventuele problemen voorkomen zoals geneesmiddeleninteracties, contra-indicaties, dubbelmedicatie en over- of onderdosering.

En wat als de patiënt naar een andere apotheek gaat?

Sinds enkele weken kunnen patiënten in om het even welke apotheek van het land van hetzelfde veiligheidsniveau genieten op voorwaarde dat ze hun toestemming hebben gegeven voor de raadpleging van hun persoonlijke medicatiehistoriek. Daarvoor zorgt het Gedeeld Farmaceutisch Dossier (GFD). Via het GFD kan een deel van de medicatiegegevens die in het farmaceutisch dossier zijn opgenomen, worden geraadpleegd door het merendeel van de apothekers tot wie een patiënt zich wendt.*

Hoe verloopt die raadpleging nu concreet? Het farmaceutisch dossier van de patiënt als dusdanig blijft in zijn apotheek. Alleen de meest relevante informatie over de afgeleverde geneesmiddelen (de naam, de dosering en de afleveringsdatum) wordt op beveiligde en versleutelde wijze doorgestuurd naar de databank van het GFD. Via deze databank, die enkel voor apothekers toegankelijk is, kunnen de gegevens van een patiënt geraadpleegd worden in alle apotheken waar hij/zij zich aanmeldt. Ter herinnering: de patiënt dient daarvoor op voorhand zijn toestemming te hebben gegeven – op het federale platform eHealth.

Het nodige doen alvorens op vakantie te vertrekken

Het Gedeeld Farmaceutisch Dossier kan zeer nuttig zijn tijdens de vakantie. Als een patiënt gezondheidsproblemen krijgt aan de kust, in de Ardennen of in een ander vakantieoord in ons mooie land, zal de geraadpleegde apotheker via diens GFD kunnen te weten komen welke geneesmiddelen hij/zij al neemt. Hij zal dan in alle veiligheid op het verzoek van de patiënt kunnen ingaan en eventueel een aangepaste en persoonlijke behandeling voorstellen.

Nu de zomer eraan komt, raden wij iedere patiënt aan het nodige te doen om over een Gedeeld Farmaceutisch Dossier te beschikken. De patiënt kan hierover altijd zijn of haar apotheker aanspreken.

Het animatiefilmpje op Apotheek.be

Om iedereen vertrouwd te maken met de nieuwe dienst die in alle apotheken van het land beschikbaar is, is er een animatiefilmpje op www.apotheek.be. gezet. Het filmpje is gebaseerd op de patiëntenfolder over het GFD die in alle apotheken verkrijgbaar is en wijst op een speelse en toegankelijke manier op het belang van het GFD. Zeker het bekijken waard!

Een gezamelijk persmededeling van APB , OPHACO en Belgacom

 

Zie ook

 • (Graag) zwanger? Vertel het aan je apotheker!

  De begeleiding van vrouwen die zwanger zijn, dat willen worden of borstvoeding geven, en die tegelijk geneesmiddelen of andere gezondheidsproducten (moeten) gebruiken, kan beter. Maar om een begeleidende rol te kunnen vervullen, moeten apothekers op...

  Lees meer

 • Een gesprek om de levenskwaliteit van mensen met astma te verbeteren

  Ter gelegenheid van de Wereld Astma Dag, die op 7 mei plaatsvindt, nodigen de Belgische apothekers tijdens de week van 6 tot 10 mei hun patiënten met astma uit in de apotheek voor een begeleidingsgesprek Goed Gebruik Geneesmiddelen.

  Lees meer

 • Meer dan 1 op de 20 Belgen wordt begeleid door een huisapotheker

  Aan de hand van getuigenissen van patiënten en zorgverstrekkers belicht een nieuwe informatiecampagne de voordelen van die kosteloze dienst die in alle apotheken van het land wordt aangeboden.

  Lees meer