Pers mededelingen

Rol van de apotheker in selectie en vaccinatie COVID-19

13 januari 2021​

Persbericht van het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN) in samenwerking met de Algemeen Pharmaceutische Bond (APB)

Enkele tienduizenden Belgen zijn op dit moment gevaccineerd tegen COVID-19. En hoewel het vaccinatieplan in grote lijnen beslist is, zijn er nog veel details die uitgewerkt moeten worden. Zo wordt bijvoorbeeld het selecteren en vaccineren van risicogroepen een serieuze opdracht. En alle handen zullen welkom zijn bij het toedienen van de prik zelf. De Belgische apothekers bieden consequent hun hulp aan bij deze uitdagingen.

Apothekers maken, net als huisartsen en verpleegkundigen, deel uit van de zorgverstrekkers in de eerste lijn. Daarenboven zijn ze het makkelijkst bereikbaar voor de patiënten, ook tijdens de corona pandemie. En ze spelen binnenkort een belangrijke rol als farmaceutische experten in de vaccinatiecentra. Apothekers aligneren zich op de regionale vaccinatiestrategie. Ze willen en kunnen hun verantwoordelijkheid opnemen om de overheid en onze burgers door deze epidemie te helpen.

Selectie

Apothekers kunnen onder meer bijstaan in de selectie van patiënten uit de risicogroepen, die vanaf maart worden gevaccineerd. Met behulp van het Gedeeld Farmaceutisch Dossier (GFD) kennen zij hun patiënten goed. Ze kunnen de juiste patiënten toeleiden naar de huisartsen om op die manier samen zoveel mogelijk burgers en patiënten te bereiken. Risicopatiënten die op een of andere manier niet bij hun huisarts geraken, zullen ze zeker doorverwijzen. 

Het GFD wordt al gebruikt om de medicatiehistoriek van patiënten op te volgen. De kwaliteit van deze gegevens kan de info die de huisartsen en mutualiteiten bezitten, verrijken en verfijnen. Burgers zonder vaste huisarts, en/of zonder medisch dossier, gaan nog steeds langs bij een apotheker die de afgeleverde medicatie registreert. Zo bereiken ze bijvoorbeeld ook mensen in grootstedelijke context, obese personen en meer.

​Vaccinatie

Wanneer de brede bevolking wordt gevaccineerd, zullen er zo veel mogelijk handen nodig zijn, en dit 7 dagen op 7. Sinds eind 2020 worden geïnteresseerde apothekers opgeleid om vaccins toe te dienen. Eind deze maand zijn er opnieuw opleidingen voorzien. Zij kunnen dan mee vaccineren in de vaccinatiecentra. En later, net omdat ze zo dicht bij hun patiënten en makkelijk bereikbaar zijn, kan dit wellicht uitgebreid worden naar de apotheek.

​​

  • © Copyright 2021
  • Algemene Pharmaceutische Bond
  • All rights reserved
  • Disclaimer